ODRŽAN BUSINESS FORUM I POSLOVNI SUSRETI BH I MAĐARSKIH PRIVREDNIKA

28.04.2017
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH je u saradnji sa Ambasadom Mađarske u BiH, Mađarskom trgovačkom i industrijskom komorom i Trgovačkom i industrijskom komorom Peč-Baranja, u Mađarskoj 26. i 27. aprila 2017. godine, organizovala Business forum i poslovne susrete Mađarskih  i privrednika iz Bosne i Hercegovine. U privrednoj delegaciji BiH našli su se predstavnici kompanija iz metalnog sektora, automobilske industrije, prehrambene i pekarske industrije i građevinske industrije. Business forum je održan na dvije lokacije i to 26. aprila 2017. godine u Peču i 27. aprila 2017. godine u Budimpešti.

U Mađarskoj trgovačkoj i industrijskoj komori u Budimpešti, Business forum je otvorio mr. Attila Galambos, predsjednik komiteta za zapadni balkan Mađarske trgovačke i industrijeske komore, te izrazio zadovoljstvo zbog velikog interesa kompanija iz Mađarske i BiH za saradnjom. Na forumu se prisutnima obratio Ambasador BiH u Mađarskoj Nj.E. Aleksandar Dragičević naglašavajući da dvije zemlje nemaju nikakvih prepreka niti neriješenih sporova, te da povezanost privreda dviju zemalja iz prošlosti treba nadograditi i učvrstiti veze između privrednih subjekata. Potpredsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH g. Mirsad Jašarspahić je prezentirao privredne potencijale i potencijale za investiranje u BiH i pozvao privrednike iz Mađarske da posluju sa bh. privrednicima i da poboljšaju trgovinsku razmjenu. Zamjenik šefa Odjela za zemlje zapadnog balkana Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Mađarske,  Mr. Tamas Bali, je ukazao da iako postoje preduslovi za jaku povezanost privrednika iz BiH i Mađarske, ta povezanost nije na zadovoljavajućem nivou i izrazio nadu da će sa izgradnjom koridora Vc doći do lakšeg protoka roba i da će to biti razlog za snažnije povezivanje i u ekonomskom smislu.

Nakon govora i prezentacija, upriličeni su poslovni razgovori privrednika, prezentacije kompanija, proizvoda, usluga, potreba za repromaterijalima, gotovim proizvodima, a razgovaralo se o mogućim zajedničkim nastupima na trećim tržištima.U Trgovačkoj i industrijskoj komori Peč-Baranja u Peču nakon uvodnih govora predstavnika Komora, prezentacija privrednih potencijala i potencijala za investiranje u BiH, te prezentacije podrške investiranju mađarske EXIM banke, privrednici iz BiH su obavili poslovne razgovore za privrednicima regije Pečuh-Baranja. Nakon bilateralnih susreta, Business forumu su se pridružili predstavnici Hrvatske gospodarske komore iz Županijske komore Koprivnica sa privrednicima i nakon prezentacija programa prekogranične saradnje, održani su poslovni razgovori između privrednika iz BiH, Mađarske i Hrvatske.
Imajuću u vidu blizinu mađarskog tržišta i dosadašnju uspješnu saradnju, kao i konstantan rast ekonomije Mađarske, Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH će nastaviti voditi aktivnosti na povezivanju kompanija iz BiH i Mađarske.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)