Održan II poslovni forum Privredne/Gospodarske komore FBiH

15.12.2017

Dana 12.12.2017. godine u Sarajevu održan je II poslovni forum Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, koji je ove godine realiziran pod pokroviteljstvom premijera Vlade FBiH gosp. Fadila Novalića.II poslovni forum bio je posvećen sljedećim aktuelnim temama:
  • modelu javno-privatnog partnerstva kao načinu pokretanja investicijskih projekata, te
  • tematici usklađivanja obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada i sprečavanja odliva kadrova.
Na početku II poslovnog foruma, učesnicima su se obratili potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine mr. sc. dr. Melika Mahmutbegović i gosp. Milan Dunović, kao i predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH gosp. Mirsad Jašarspahić

Poslovni forum otvorio je premijer Novalić, iz čijeg uvodnog izlaganja izdavajamo ostvrt da je zbog rasta BDP-a, povećanja zaposlenosti i pokrivenosti uvoza izvozom, sada pravi trenutak da se intenziviraju zakonska rješenja, mogućnosti i volja da se radi na javno-privatnim partnerstvima.

Premijer je prisutnima potom predstavio 100 prioritetnih projekata Vlade FBiH, čija ukupna vrijednost iznosi više od 20 milijardi KM. Prioritetni projekti podijeljeni su u 5 sektora: energetika, industrija, poljoprivreda, transport, te turizam i zaštita čovjekove sredine, a za svaki projekat urađen je profil kako bi mogli biti prezentovani zainteresiranim investitorima. Premijer Novalić istakao je kako se radi na intenzivnoj ciljanoj promociji ovih projekata, po principu direktne promocije potencijalnim investitorima. Kao primjer izdvojio je izgradnju dionice željezničke pruge Vareš – Banovići, čijom bi se izgradnjom za minimalno 130 km skratila sadašnja trasa Luka Ploče – Luka Brčko, odnosno Sarajevo – Tuzla.Naglasio je kako se trenutno vode intenzivni pregovori o ovom projektu sa potencijalnim investitorima, konkretno sa jednom velikom domaćom kompanijom i potencijalnim investitorima iz Kine. Kao prepreke realizaciji javno-privatnih partnerstava općenito izdvojio je nedovoljnu političku posvećenost primjeni javno-privatnog partnerstva, opširan zakonski okvir sa ukupno 12 zakona o javno-privatnom partnerstvu, nedostatak kapaciteta javnog sektora za primjenu JPP, te nedostatak kapaciteta i interesa privatnog sektora kad je u pitanju ovaj model investiranja.

Prva panel diskusija u sklopu Foruma bila je također posvećena javno-privatnom partnerstvu i primjeni, odnosno nedostatku značajnije primjene ovog modela u BiH. Panel je moderirala gđa Aida Soko, savjetnica premijera FBiH.Panelisti u ovoj diskusiji – prof. dr. Veljko Trivun, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu i pravni ekspert za javno-privatno partnerstvo, gosp. Siniša Kisić, koordinator Brčko Distrikta u Vijeću ministara BiH, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta gosp. Amir Zukić, te direktor Aluminija d.d. Mostar gosp. Mario Gadžić – iz svog ugla viđenja govorili su o modelu javno-privatnog partnerstva, interesovanju privatnog sektora za JPP i preprekama koje je potrebno ukloniti kako bi se javno-privatna partnerstva realizovala u većoj mjeri, a po uzoru na provjerene modele iz drugih država.

Gosp. Siniša Kisić predstavio je iskustva iz do sada jedinog realizovanog javno-privatnog partnerstva na području BiH – izgradnje Centra za dijalizu u Brčko Distriktu u saradnji sa njemačkom firmom „Fresenius Medical Care".U sklopu drugog panela bilo je riječi o tome kako prilagoditi obrazovni sistem potrebama tržišta rada i spriječiti odliv kadrova u druge zemlje.

Učesnici ovog panela, koji je moderirao rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih doc. dr. Ranko Markuš, predstavljali su obje interesne strane ove teme. Prof. dr. Branko Vučijak, prodekan za naučnoistraživački rad na Mašinskom fakultetu Sarajevo i prof. dr. Elvir Čizmić, prodekan za naučnoistraživački rad, doktorski studij i projekte na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu podcrtali su značaj sticanja primjenjivih znanja i vještina na fakultetima, kao i o razvijanja poduzetničkih sposobnosti kod studenata, bez obzira na konkretno područje studija.

Direktor Mještovite srednje škole Tešanj gosp. Muharem Saračević govorio je o primjeni dualnog sistema obrazovanja kao načinu usklađivanja obrazovanja sa potrebama tržišta, te iznio iskustva Mješovite srednje škole u njegovoj primjeni. Gosp. Kenan Nalbantić, član uprave Prevent BH igosp.Muhamed Pilav, direktor firme MS&WOOD govorili su o tome kako se njihove firme nose sa problemom nedostatka kvalifikovane radne snage i kako, u nedostatku sistemskog rješenja, kroz vlastite programe obuka obezbjeđuju potrebne radnike. Kvalitetna i aktivna diskusija koja je uslijedila nakon ovog panela govori o tome koliko ova problematika zaista tišti bh. privredu.

Na kraju Foruma utvrđeni su zaključci u kojima je naglašeno da se JPP u F BiH treba u što skorije vrijeme definisati kroz odgovarajući okvir i promovirati na način kojim će se obezbijediti povjerenje i javnog i privatnog sektora u ovaj institut. Također je podvučeno kako su neophodne urgente mjere na sprečavanju odliva kadrova, kao i strategije kojim bi se kontinuirano usklađivala ponuda obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada. Zaključke II poslovnog foruma u njihovoj cjelosti možete preuzeti ovdje.

Privredna/Gospodarska komora FBiH se iskreno zahvaljuje
  • privrednicima na izuzetnoj podršci,
  • predstavnicima federalnih, kantonalnih i općinskih institucija vlasti koji su svojim učešćem doprinijeli uspješnoj realizaciji ovogodišnjeg Poslovnog foruma,
  • svojim partnerima na povjerenju i saradnji.
''Postoji jedna stvar jača od svih oružja na svijetu, a to je ideja čije vrijeme dolazi.''  Victor Hugo