Održan Info dan metalaca 2018

30.11.2018


U skladu sa Zaključcima prošlogodišnjeg Info dana metalaca da ovi susreti  prerastu u tradicionalne susrete privrednika iz oblasti metalske i elektro industrije, u organizaciji Privredne/Gospodarske komore F BiH je 27.11.2018. godine održan Info Dan metalaca.

U okviru Info dana metalaca, pripremljen je cjelodnevni sadržajan program, gdje su između ostalog, održane i dvije panel diskusije.„Razvoj integratora u metalskoj i automobilskoj industriji BiH" bila je tema prvog panela čiji su panelisti bili: Kasim Kotorić - Pobjeda d.d. Tešanj, Đahid Muratbegović - Igman d.d. Konjic, Ćazim Hamzić - AD Jelah-Tešanj, Adem Hanić - TMD Group Gradačac i prof. emeritus. dr. Safer Brdarević - Mašinski fakultet u Zenici.              

Okosnica ovog panela je odgovor na pitanja: da li BiH, odnosno F BiH ima kapaciteta da iznjedri  integratora ovih grana industrije, da otkloni funkcionalne nedostatke, integriše prednosti, ideje, resurse srodnih kompanija i od integratora postane predvodnik za strana tržišta domaćih kompanija, sa jednim ili više proizvoda, komponenti za vozila...„Modaliteti za zadržavanje stručnih radnika u firmama"je tema drugog panela čiji su panelisti bili: Duško Rajković - direktor Centra za obrazovanje Crne Gore, Selma Bradarić - Medena Commerce d.o.o. Tešanj, Amir Duhović - str. savjetnik ministarstva za obrazovanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te Amir Lugavić - Veritas Automotive d.o.o. Sarajevo.
Okosnica ovog panela je odgovor na pitanje: da li postoji i koji su po mišljenju panelista učinkoviti pristupi, modeli, da se u firmama zadrže stručni  radnici, da oni koji čine naše resurse  pretvorimo u potencijal na koji možemo računati.

Cilj panela je  bio razmatranje tehnika kako odabirati i iskoristiti potencijale kadrova,  te  sagledavanje mogućnosti za zadržavanje kvalitetnog stručnog kadra kroz prizmu aktualne problematike ‘’odliva kadrova‘’.

Poseban fokus je bio na pitanjima: „Koji pristup je najispravniji za zadržavanje stručnih radnika u firmama?” i „Da li su zaposlenici ‘’ljudski resurs’’ ili ‘’ljudski kapital’’?”.

Gosp. Duško Rajković,  direktor Centra za obrazovanje Crne Gore, prezentirao je rad ovog Centra, sa posebnim naglaskom na podršku države i privrednika ovom Centru, te pozitivnim efektima koje je rad centra polučio u praksi.

Prezentaciju uspješnog modela obrazovanja održao je i gosp. Amir Duhović iz Ministarstva obrazovanja BPK, gdje  je između ostalog prezentirao i  Pravilnik o obrazovanju i izvođenju praktične nastave u školama srednjeg stručnog obrazovanja i kod poslovnih subjekata.