Održan okrugli sto o problematici izdavanja energijskih certifikata

29.09.2017
U organizaciji P/G komore Federacije BiH je 25.09.2017. godine održan okrugli sto o problemu implementacije Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH (Sl. novine FBiH br. 22 od 24.03.2017. godine), a težišno o problemu zastoja u izdavanju energijskih certifikata za stambene i nestambene objekte.

Aktivno učešće u radu okruglog stola uzeli su predstavnici privrednih/gospodarskih subjekata koji se bave ovom djelatnošću, međunarodnih organizacija koje pružaju tehničku pomoć u oblasti energijske efikasnosti (USAID i GIZ), te Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Nakon uvodnih izlaganja problema i nastale situacije sa kojom su se kompanije suočile, uslijedila je diskusija u kojoj su učestvovali svi prisutni. Tokom diskusije dogovoreno je da P/G komora Federacije BiH, kao asocijacija koja zastupa interese privrede, u ime svih sudionika uputi pismo prema Vladi Federacije BiH; Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije; Federalnom ministarstvu prostornog uređenja; Federalnom ministarstvu turizma i okoliša; Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i Fondu za zaštitu okoliša, sa sljedećim zaključcima:

1. Zastojem u izdavanju energijskih certifikata od stupanja na snagu Zakona o energijskoj efikasnosti u FBiH nanesene su značajne štete privrednim subjektima iz ove djelatnosti ali se istovremeno to negativno odrazilo i na cjelokupno društvo (investitori, izvođači radova, industrija energijski efikasnih materijala).
2. Neophodno je urgentno formiranje Stručnog odbora (član 30. Zakona) i izrada podzakonskih akata s kojima se kasni, a za što je Zakonom o EE utvrđeno šestomjesečno razdoblje (član 59. Zakona), koje je već prošlo. Na taj način stvorili bi se uslovi za nastavak aktivnosti na podizanju energijske efikasnosti u društvu i za obuku stručnjaka za energijsku efikasnost (certifikatora). Također, za firme kojima je isteklo ili ističe ovlaštenje, pokušati naći prelazno rješenje za izdavanje dokumenata EE, do donošenja podzakonskih akata.
3. Smatramo da je u izradu podzakonskih akata potrebno uključiti stručnu javnost i tu P/G komora Federacije BiH zajedno sa sudionicima Okruglog stola stoji na raspolaganju.
4. Molimo informaciju o sljedećim koracima Vlade Federacije BiH i ministarstava u smislu razrješenja situacije, kao i rokove za izvršenje. Također tražimo instrukciju kako će privredni subjekti postupati nakon isteka gore spomenutog šestomjesečnog roka, jer bi neizvršenje zakonskih obaveza moglo uzrokovati nesagledive štete.

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH ovim putem svim svojim resursima nudi Vladi FBiH i resornim ministarstvima da kroz određene javne ovlasti olakša rad stručnim službama ministarstava na izdavanju ovih i sličnih dokumenata.