Održan poslovni forum za mala i srednja preduzeća Mađarska – BiH

27.03.2018
U organizaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, resornih entitetskih ministarstava, Privredne komore RS i P/G komore FBiH, u Trebinju je 22. marta održan poslovni forum Mađarska – Bosna i Hercegovina. Nakon plenarnog dijela foruma, održane su dvije paralelne sesije.

Na sastanku Radne grupe za MSP Mađarska – BiH, potencijale naše zemlje prezentirali su predstavnici Privredne komore RS i Privredne/Gospodarske komore FBiH. S mađarske strane, osnovne podatke, stanje i načine finansiranja MSP u Mađarskoj  prezentirali su: predstavnici Ministarstva nacionalne ekonomije, Mađarske razvojne banke, Organizacije za razvoj industrije IFKA i Privredne komore Mađarske. Radna grupa je sastavljena od predstavnika pomenutih institucija.  

Istovremeno su održani i B2B sastanci mađarskih i bh. kompanija, koje su razgovarale o mogućnostima privredne saradnje između dvije zemlje.Također, nakon sastanaka je upriličena posjeta dvjema trebinjskim kompanijama i to Industriji alata a.d. Trebinje i prehrambenoj industriji Swisslion.

Nakon korisne razmjene iskustava, dogovoreno je da do narednog sastanka članovi Radne grupe rezimiraju provedbu zaključaka i daju nove prijedloge za poboljšanje saradnje između Mađarske i BiH.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)