ODRŽAN PRVI WEBINAR NA TEMU "ELEKTROMOBILNOST U BIH"

17.12.2020

Privredna/Gospodarska komora FBiH je zbog trenutne epidemiološke situacije, tradicionalnu godišnju konferenciju organizirala u vidu niza webinara, gdje između ostalih je u saradnji s Udruženjem za elektromobilnost, dana 17.12.2020. održan prvi webinar na temu "Elektromobilnost u BiH”.

Cilj organizacije webinara je iniciranje šire javne diskusije na temu elektromobilnosti u BiH – da kroz dijalog i razmjenu mišljenja rezimiraju se aktivnosti, pomaci i naredni koraci u razvoju elektromobilnosti u BiH.
Prvi webinar na temu "Elektromobilnost u BiH”, otvorio je potpredsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH, gosp. Mirsad Jašarspahić i gđa Suada Penava, predsjednica Udruženja za elektromobilnost, dok direktor sektora energetike gosp. Armin Hodžić i gđica Anela Karahasan, viši stručni saradnik za industriju i usluge rezimirali su aktivnosti Udruženja u proteklom periodu.  

Tokom webinara realizirane su tri panel diskusije "Elektromobilnost između prilika i barijera”, "Elektromobilnost u svijetu”, te "Eu fondovi i financiranje”. U okviru prve panel diskusije, predstavnici privrednih subjekata razmjenili su mišljenja s nadležnim ministarstvima i institucijama (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BIH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i inudstrije, EP BiH, EP HZ HB) o trenutom stanju elektromobilnosti u BiH, promociji upotrebe energije u transportu iz obnovljivih izvora i trenutnim ograničenjima u zakonskoj regulativi, neodstatku poticaja i olakšica koje bi doprinijele bržem razvoju elektromobilnosti u BiH.

Posebno značenje ovom webinaru doprinijelo je učešće predstavnika međunarodnih organizacija i to: gđe Manuele Naessl, šefice ureda EBRD za BiH, gosp. Fuada Ćurčića ispred USAID, gđe. Mirjane Galonje ispred IFC, te gosp. Omara Veledera ispred AVL, s kojima je razgovarano o podršci razvoju elektromobilnosti i dostupnim fondovima ispred njihovih organizacija.

O primjerima pozitivne prakse i budućim koracima u razvoju elektromobilnosti razgovarano je u okviru panel diskusije "Elektromobilnost u svijetu”, gdje su viđenja iznijeli: gosp. Miha Levestek ispred kompanije Etrel, Slovenija, gosp. Edin Čaušević ispred Mercedes-Benz AG, Njemačka, gosp. Martin Bućan u ime Splitsko-Dalmatinske županije, te gosp. Zlatan Ajanović u ime Virtual Vehicle, Austrija.
U zaključku webinara istaknuto je da elektromobilnost sve "jače i jače kuca” na vrata BiH. Nažalost trenutna pozicija elektromobilnosti u BiH je između prilika i barijera.

U pogledu barijera, prije svega misli se na zakonsku regulativu koja ne raspoznaje terminologiju elektromobilnosti, zatim nepostojanje poticaja pri kupovini električnih vozila, visokih carina, poreza i troškova registracije, nedovoljno razvijene infrastrukture, visokih taksi za priključak, ali i nerazvijene svijesti građana i predstavnika nadležnih institucija prema konceptu elektromobilnosti i svim prednostima i uštedama koje elektromobilnost donosi, što je rezultat ne samo nerazvijene svijesti, već i straha od "novog”, koji je naročito izražen prema električnim vozilima.  

Međutim, nasuprot barijerama elektromobilnost je ujedno i nova poslovna prilika u Bosni i Hercegovini. U tom pogledu istaknuta je proizvodnja prvog bosanskohercegovačkog električnog motocikla, izgradnja fabrike za proizvodnju dijelova električnog motora za električna vozila, sve veći priliv turista u i kroz Bosnu i Hercegovinu električnim vozilma, koji pri punjenju vozila, ostvaruju i dodatnu potrošnju. Neminovno je istaknuti da uprkos brojnim barijerama u razvoju elektromobilnosti, trenutno je širom BiH više od 100 električnih punionica.

U daljnjem toku razvoja elektromobilnosti u BiH i prevazilaženju trenutnih barijera, neophodan je strateški pristup i  sistemsko rješavanje, uz intenzivnije zagovaranje i podršku svih nivoa vlasti, kao i zajedničku saradnju i finansijsku podršku domaćih i međunarodnih institucija, te usvajanje primjera pozitivne prakse iz  zemalja regiona.

Udruženje za elektromobilnost pri Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH će nastaviti intenzivne aktivnosti na promociji i razvoju elektromobilnosti u BiH, i to kao članovi radnih grupa, u izradi i donošenju strateških dokumenata, izradi planova razvoja,  te aktivnoj promociji i širenju stečenih znanja i iskustava u domenu elektromobilnosti.

Također, Udruženje za elektromobilnost poziva i stavlja se na raspolaganje svim nadleženim institucijama, organizacijama za saradnju, informacije, podršku i aktivnosti u razvoju elektromobilnosti u Bosni i Hercegovini.