Održan radni sastanak "Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima"

23.12.2016
U Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH 22.12.2016. godine održan je radni sastanak na kojem se raspravljalo o radnim verzijama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima Federacije BiH. Sastanku su prisustvovali privrednici - predstavnici strukovnih Udruženja Komore, Vlade Federacije BiH, Federalnog ministarstva finansija, FIPE- Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH, Udruženja poslodavaca FBiH, Vijeća stranih investitora i Privredne komore Federacije BiH.Imajući u vidu značaj ovih zakona kao i činjenicu da će odrediti budućnost privredne aktivnosti u Federaciji BIH, neophodno je donijeti takve zakone koji su provodivi i koji će privrednim subjektima osigurati dalji nesmetan rad i razvoj. Obzirom da su navedeni zakoni u fazi izrade i da se njihovo donošenje očekuje u narednoj godini, neophodno je da u izradu teksta zakona budu uključeni i oni na koje se odnosi primjena, a to su privrednici. Posebno je istaknuto da ne smije dozvoliti da donošenjem ovih zakona Bosna i Hercegovina postane manje atraktivna za domaće i strane investitore i da se trend nedovoljnog investiranja u BiH nastavi i u buduće.  Procjena uticaja novih zakonskih propisa na privredu mora biti što preciznija, tako da će i Komora u saradnji sa računovodstvim i revizorskim kućama uraditi analizu i proračune, kako bi mogli predložiti i konkretne korekcije pojedinih članova Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima.

Privredna komora Federacije BiH će zajednički sa privrednim subjektima uraditi analize zakona i procijeniti njihov uticaj na privredu BiH, radnike i poslodavce i o tome će informisati predlagača zakona i Vladu Fedracije BiH.