Održan sastanak Grupacije proizvođača i prerađivača smilja u zgradi Privredne/Gospodarske komore FBiH u Mostaru

24.03.2017
Dana 23.03.2017 godine u zgradi Privredne/Gospodarske komore u Mostaru održan je sastanak Grupacije proizvođača i prerađivača smilja.

Za dnevni red su bile predviđene dvije točke dnevnog reda i to:

- Informacija o prikupljenim statističkim podacima o nasadima smilja i destilerijama za preradu smilja, i
- Prijedlog općeg ugovora o partnerstvu.

Sastankom je predsjedao predsjednik Grupacije proizvođača i prerađivača smilja gosp. Dinko Dujmović, dok su sastanku prisustvovali predstavnici proizvođača i prerađivača smilja s područja tri županije ŽZH,HNŽ te HBŽ.

Predsjednik Grupacije je, odmah od zaduženih proizvođača i prerađivača smilja koji su određeni na jednom od prethodnih sastanaka Grupacije, zatražio da prezentiraju prikupljene podatke o zasađenim nasadima smilja te broju destilerija, a prikupljeni podaci po općinama Neum, Stolac, Ravno,Široki Brijeg, Posušje, Mostar, Grude, Ljubuški, Čitluk i Tomislavgrad govore kako na ovim područjima ima cca 30 miliona zasađenih stabljika smilja, a još nisu dobiveni podaci za Čapljinu te se isti očekuju do idućeg sastanka Grupacije proizvođača i prerađivača smilja.

Što se tiče destilerija za preradu smilja zaključeno je kako u ovom trenutku sve općine raspolažu s dovoljno prerađivačkih kapaciteta, koji mogu zadovoljiti potrebe proizvođača.

U drugoj točci dnevnog reda se raspravljalo o Prijedlogu općeg Ugovora o partnerstvu gdje je Predsjednik Grupacije dao riječ kreatorima Prijedloga općeg Ugovora o partnerstvu gosp. Iliji Kožulju i njegovom stručnom suradniku.

Ilija Kožulj je nazočne u kratkim crtama izvijestio kako je ovaj današnji prijedlog ugovora  bio jako zahtjevan pravni posao koji je tražio mnogo truda, znanja i umješnosti , ali kako je taj Prijedlog završen u cijelosti te kako bi ga trebalo što je prije potpisati jer sezona nije još počela.

Na kraju se nazočnima obratio dopredsjednik Grupacije koji je nazočnima  objasnio kako je opći Ugovor o partnerstvu dragovoljni pravni posao koji potpisuju proizvođači, prerađivači smilja, Gospodarska/Privredna komora FBiH i Federalni Agromediteranski zavod (FAZ) iz Mostara, koji proizvodi pravne učinke, a sve iz razloga kako bi se zaštitila proizvodnja i prerada smilja na ovim područjima, a tek potom bi se zaključivali ugovori između prerađivača i proizvođača smilja, opet na dragovoljnoj osnovi, gdje bi domicilna destilerija zadržala pravo koje joj omogućuje da putem svog internog standarda otkupljuje ili ne otkupljuje smilje u sirovom stanju od pojedinih proizvođača smilja, uz obveznu analizu ulja kod FAZ-a u Mostaru pod uvjetima propisanim općim Ugovorom o partnerstvu, te Ugovorom o kupoprodaji zaključenim između prerađivača i proizvođača smilja.

Isto tako pohvalio je kreatore općeg Ugovora o partnerstvu rekavši kako su napravili vrlo dobar posao jer taj ugovor štiti prerađivače i proizvođače smilja, a poglavito male proizvođače smilja, te kako je intencija osnivanja Grupacije proizvođača i prerađivača smilja unutar Gospodarske komore FBiH, jedini ispravan i zakonit put kojim se želi i može zaštititi hercegovačko smilje kao brand Hercegovine.

Grupacija proizvođača i prerađivača smilja P/G k FBiH


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)