Održan sastanak Radne grupe Udruženja za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju

16.12.2015

Sastanak Radne grupe za sagledavanje stanja i problematike tekstilne, kožarsko-prerađivačke i gumarske industrije održan je 16. 12. 2015. godine u Privrednoj/Gospodarskoj Komori Federacije BiH. Sastanak je vodio predsjednik Udruženja za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju
gosp. Jasmin Seferović.

Na sastanku je sumirana problematika koja otežava poslovanje kompanijama iz tekstilne, kožarsko-prerađivačke i gumarske industrije. Zakon o doprinosima, troškovi certificiranja brenda, razni parafiskalni nameti, nedostatak kvalifikovane radne snage samo  su neki od problema sa kojima se suočavaju privrednici ove grane industrije.

Po osnovu sumirane problematike i donesenih zaključaka P/G K FBiH će se obratiti nadležnim institucijama  sa prijedlogom mjera čijim će rješavanjem doći do poboljšanja uslova poslovanja, te će se otvoriti mogućnost za novo upošljavanje kao i za dalji razvoj ove grane.


Sekretar Udruženja,
Jasmina Zejnilagić, dipl.ecc


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)