Održan sastanak Radne grupe za izradu Izvještaja o provođenju AP 2013-2018.godina za realizaciju Strategije industrije TOKO za period 2018. godina

31.05.2019


U prostorijama Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine u srijedu,  29.05.2019. godine,  održan je sastanak Radne grupe za izradu Izvještaja o provođenju  AP 2013-2018. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće, koji se odnosi  na period 2018. godine.

U skladu sa aktivnostima koje su sprovedene po osnovu zaduženja i zaključka Vlade FBiH, definisan je stepen realizacije prioritetnih ciljeva, u 2018. godini, koji su navedeni u AP 2013-2018.godine. Zaključeno je da će se kreirati i sveobuhvatni Izvještaj, koji će dati pregled stanja sektora za period trajanja Akcionog plana, te da će se naredne aktivnosti realizovati po novom AP2019-2023. godina.

Naredni sastanak Radne grupe održati će se u julu mjesecu, u periodu trajanja sajma privrede  u Tešnju.