Održan sastanak sa federalnom ministricom obrazovanja i nauke Elvirom Dilberović

07.02.2018
U proteklim godinama Bosna i Hercegovina se bori sa izrazito visokom stopom nezaposlenosti, a istovremeno iseljavanje kadrova u druge zemlje već je dovelo državu u stanje nedostatka stručne radne snage. Migracije su se desile u 90.-tim godinama, uzrokovane ratnim dejstvom, a dešavaju se danas uzrokovane u velikoj mjeri političkim i ekonomskim stanje u našoj zemlji. Kako ekonomski rast između ostalog zavisi i od kvantiteta i kvaliteta radne snage, njegove obrazovne i starosne strukture, u  protekloj  godini Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH organizirala je niz događaja koji su se bavili upravo problemom nedostatka stručne i kvalificirane radne snage. Problem je izražen u svim sektorima privrede, te smo  uputili inicijativu Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke za izmjenu obrazovnog sistema  i u potpunosti stavili se na raspolaganje sa našim resursima u tom procesu.

U toku su posjete razvijenih privrednih zona sa ciljem da okupimo predstavnike školskih ustanova i predstavnike realnog sektora. Nedostatak radne snage je svakako problem koji otvara mnoga pitanja, između ostalog i probleme provođenja praktične nastave, velikih poreznih opterećenja ali i prekvalifikacija novih radnika.  Iako je obrazovni sistem u nadležnosti kantona, ipak postoje kvalitetni prijedlozi  od strane školskih ustanova i privrednika za njegovo rješavanje. U narednom periodu izvršit će se analiza tržišta rada, kako bi se uvidjele stvarne potrebe privrednika što bi trebalo biti vodilja pri kreiranju upisne politike. Smatramo da je neophodno usmjeriti pažnju na stvaranju i unapređenju partnerstva između obrazovnih institucija, privrednika, komorskog sistema koji bi sinergijskim djelovanje planirali, odlučivali i realizovali stručno obrazovanje. O svemu ovome u utorak, 06.02.2017. godine razgovarali su na sastanku sa federalnom ministricom obrazovanja i nauke, Elvirom Dilberović i njenim saradnicima predsjednik PKFBIH Mirsad Jasarspahic i Jasmina Zejnilagic. Na sastanku su se  definisali naredni koraci, te će se krenuti sa odredjenim aktivnostima u cilju rješavanja ovog problema.