Održan sastanak sa ministrom Draganom Mektićem

Izvor:www.nap.ba 22.06.2018
U prostorijama Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, u srijedu, 20.06.2018.godine  održan je  sastanak  između predstavnika BH Konzorcija proizvođača policijske i vojne opreme, Privredne komore FBiH i ministra Dragana Mektića. Tema sastanka bila je novi Pravilnik o policijskim uniformama kojeg je usvojilo Vijeće ministara BiH.

Ovim Pravilnikom,  prema tvrdnjama BH Konzorcija,  domaćim proizvođačima policijske i vojneopreme onemogućeno je da učestvuju u postupku javnih nabavki koje provode policijskeagencije na nivou BiH.  

Na sastanku postignut je dogovor ministra sa domaćim proizvođačima, prema kojem će domaći proizvođači ipak imati mogućnost učešća u javnim nabavkama.

- Imali smo otvoren i korektan razgovor sa ministrom sigurnosti BiH Draganom Mektićem na kojem su pored predstavnika BH Konzorcija proizvođača policijske i vojne opreme učestvovali i predstavnici Privredne komore Federacije BiH. Postigli smo čvrst dogovor da će i domaći proizvođači policijske i vojne opreme moći učestvovati na javnim pozivima za nabavku policijskih uniformi, koje će raspisivati policijske agencije na nivou BiH. Dobili smo jasne garancije od ministra Mektića da će to tako biti i vjerujemo da će Vijeće ministara BiH i menadžment policijskih agencija ispoštovati ovo što smo dogovorili i usaglasili.  Svima je u interesu da se osigura konkurencija u postupku javnih nabavki, te da naše firme imaju mogućnost učestvovati u javnim nabavkama.  Uniforme proizvedene u BiH koriste policije širom Evrope i nema niti jednog razloga da te uniforme ne nastave koristiti i policijske agencije u BiH - izjavio je Mustafa Kundić, predstavnik BH Konzorcija proizvođača policijske i vojne opreme.