Održan sastanak sa potencijalnim mađarskim investitorom

08.06.2017
U Privrednoj/Gospodarskoj komori FBIH je 7.6.2017. godine održan sastanak sa potencijalnim mađarskim investitorom u parkirališta, javne garaže u velikim gradovima, shoping centrima, aerodromima, bolnicama i sl. Također, iskazana je zainteresiranost investitora i za izgradnju hotelskih kapaciteta na atraktivnim bh. turističkim destinacijama.

Gospodin Robert Belteky vlasnik kompanije CARe PARK koja uspješno posluje u Australiji, Novom Zelandu, Maleziji, Indoneziji, Engleskoj i Mađarskoj, sa saradnicima je prezentirao način rada kompanije CARe PARK i iskazao interes da otvori kompaniju u Bosni i Hercegovini i da u velikim gradovima kao što su Sarajevo, Mostar, Tuzla i Banja Luka investira u izgradnju parkirališta i javnih garaža.

Potpredsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH g. Mirsad Jašarspahić je prezentirao investicione potencijale BiH sa posebnim osvrtom na infrastrukturne projekte i turističke potencijale BiH.

Predstavnici Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo i općina na sastanku su prezentirali planove i status aktuelnih projekata koji u Kantonu Sarajevo i ukazali na probleme  saobraćajnih gužvi u užem jezgru grada. G. Belteky je pokazao veliki interes za ulaganje u BiH, i imajući u vidu činjenicu da je CARe PARK velika i ozbiljna kompanija, koja svoju djelatnost vodi u inovatinom i zaokruženom sistemu upravljanja i održavanja garaža i parkinga s jedne strane, ali i probleme sa nedostatkom dovoljnog broja parking mjesta u gradovima sa druge strane, dogovoreno je da uskoro uslijedi nova posjeta BiH kada bi se razgovaralo o konkretnim projektima i mogućoj poslovnoj saradnji.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)