Održan sastanak sa potpredsjednicom Vijeća stranih investitora Republike Makedonije

23.04.2018
U prostorijama Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH, u petak, 20.04.2018. godine održan je sastanaka sa potpredsjednicom Vijeća stranih investitora Republike Makedonije, gđa. Irena Jakimovska, koja je ujedno  potpredsjednica regionalne komore Prilep , te direktorica i suvlasnica kompanije ComfyAngel. Kompanija se bavi  proizvodnjom jastuka i različitih punjenja, zaštinih madraca, posteljina i sličnog asortimana, koja upošljava više od 1.000 radnika. Sastanku su prisustvovali Otpravnik poslova ambasade Republike Makedonije, gosp. Aleksandar Krstevski, te direktorica Vijeća stranih investitora gđa. Sanja Miočić. Kada je u pitanju proizvodnja pomenutog asortimana na sastanku se razgovaralo o uspostavljanju i unapređenju saradnje kompanija iz ove djelatnosti, te će se u narednom periodu kroz Udruženje za tekstilnu industriju P/G K FBiH aktivno raditi na tome. Također razgovaralo se o priprema za predstojeću Konferenciju predsjednika komora u regiji, koja će biti održana u Makedoniji.