Održan sastanak sa predstavnicima FMERI, FMRPO, FMOIT i FZO FBiH

02.12.2021
Najava uspostave CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanismu u EU predstavlja veliki izazov, prijetnju, ali je istovremeno i posljednje upozorenje za cjelokupnu privredu  BiH. Ovo se  posebno odnosi na elektroenergetski sektor kao i za energetski intenzivne grane kao što su industrija cementa, željeza, čelika, umjetnih đubriva i aluminija s mogućnošću proširenja i na druge grane industrije.

Istovremeno, to predstavlja i veliku priliku za tranziciju cjelokupne privrede  u skladu s zahtjevima tekuće industrijske revolucije. Prijelazno razdoblje za uvođenje Mehanizama prekograničnog poravnanja emisije ugljika-CBAM počinje od 2023. godine i podrazumijevati će plaćanje takse na robu koja se izvozi u EU. Ta će sredstva od oporezivanja roba ići u proračun EU (kao neka vrsta granične takse, carine). Primjena CBAM bi proizvode iz BiH učinila nekonkurentnima, a to bi dugoročno moglo biti pogubno za cjelokupnu privredu  BiH.

Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine prethodno je organizirala događaje koji su tretirali ovu problematiku, te po tom osnovu uputila zaključke relevantnim institucijama.

Kao nastavak prethodnih aktivnosti u ponedjeljak, 29.11.2021. godine u prostorijama Komore održan je sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Federalnog ministarstva okoliša i turzma i Fonda za zaštitu okoliša.O uticaju COVID-19 na bh privredu, aktuelnim problemima i brojnim izazovima sa kojima se privredna društva suočavaju prisutne predstavnike ministarstava su upoznali predsjednik PKFBiH, Mirsad Jašarspahić, i Jasmina Zejnilagić, Sekretar Udruženja u Sektoru za industriju i usluge.  Cilj sastanka je bio razmjena informacija, statusa određenih zakonskih akata, ali i definisanje prijedloga za pružanje podrške investicijama koje su vezane  za realizaciju novih projekata proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, što bi u konačnici omogućilo kompanijama  oslobađanje plaćanja pomenutih taksi.

Dodatno rješenje obaveza po uvođenju CBAM jeste prihvatanje obveze uključivanja zemlje u EU Sustav trgovanja emisijama (EU Emissions Trading System – EU ETS) do 2023. godine. To konkretno znači hitnu transpoziciju klimatske (ETS) regulative u bh. zakonodavstvo, te uspostavu cap&trade modela ograničenja i trgovanja emisijom CO2. Implementacija modela cap&trade i plan integracije na ETS omogućio bi da novac od trgovine emisijama ostaje u domicilnom proračunu, što je svakako od interesa za BiH.

Komora će po osnovu zaključaka koji su doneseni na sastanku uputiti Inicijativu nadležnim institucijama vlasti na svim razinama da poduzmu aktivnosti u ispunjavanju uvjeta kako bi BiH bila izuzeta od primjene CBAM, a u skladu s navedenim preporukama i zahtjevima EU. U cilju smanjenja emisije CO2 te oslobađanja privrednih društava od budućih nameta potrebno je također poticati investiranja za korištenje energije iz obnovljivih izvora, stoga će se Inicijativa za poticanje i instaliranje adekvatnih rješenja za korištenje energije iz obnovljivih izvora za privredna društva biti upućena svim relevantnim i finiansijskim institucijama.