Održan sastanak Udruženja ovlaštenih prodajno-servisnih centara novih motornih vozila FBiH

27.04.2018
Udruženje ovlaštenih prodajno-servisnih centara novih motornih vozila, osnovano pri Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH, održalo je sastanak dana 26.04.2018. godine u prostorijama Kantonalne privredne komore Tuzla.

Podršku radu Udruženja dali su prisutni ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK Mirsad Gluhić sa savjetnicom Dželminom Huremović i šef kabineta ministra unutrašnjih poslova TK Nedžad Konjić. Sastanku su bili prisutni članovi Udruženja i predstavnici P/GKFBiH i KPKT.

Navedeno Udruženje okuplja uvoznike i dilere novih motornih vozila, koji posluju po pravilima fer tržišne utakmice, redovne su platiše obaveza prema državi i zapošljavaju veliki broj radnika. Sastanak je održan sa ciljem da se prezentiraju dosadašnje aktivnosti, predstave ciljevi i da se sa prisutnim predstavnicima ministarstava pokušaju iznaći načini za rješavanje problema ovog sektora u Tuzlanskom kantonu, te pokrenu inicijative za izmjene zakonskih i podzakonskih akata koje bi dovele do smanjenja nivoa sive ekonomije, efikasnije administracije i samim tim, boljeg rada sektora.


Realizacijom postavljenih ciljeva Udruženja, postigli bi se sljedeći efekti:

• Manje nesreća na cestama,
• Manje zagađenja i zdravija životna okolina,
• Više novca u budžetu BiH,
• Ispunjavanje uslova za prijem u EU (smanjenje C02 emisija i sl.), ...Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)