Održan sastanak UO Udruženja za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju P/G K FBiH

21.06.2018
U prostorijama Privredne komore Federacije BiH, u srijedu, 20.06.2018.godine, održan je sastanak Upravnog odbora Udruženja za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim realizovanim aktivnostima koje su sprovedene u skladu sa planom rada Udruženja, te problematici i inicijativama koje će biti pokrenute u cilju kreiranja povoljnijeg poslovnog  ambijenta.

Sastanku su prisustvovali  i predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Kako je Privredna komora Federacije BiH dala svoju podršku Konzorciju proizvođača uniformi BH, problemi koje će prouzrokovati novi Pravilnik o izgledu uniformi svakako je bio jedna od tema sastanka. Također, sa predstavnicima FMERI razgovaralo se o budućim aktivnostima koje će se sprovoditi u cilju izrade i  novog  Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja ovog sektora.