Održana 11. sjednica Odbora Udruženja metalne i elektro industrije P/G K FBiH

22.06.2017
Odbor Udruženja metalne i elektro industrije  - Privredne/Gospodarske komore FBiH, je 21.06.2017. godine, održao 11. redovnu sjednicu. Na sjednici su analizirni ostvareni rezultati  sektora u prvom kvartalu 2017. godine. Također, razgovaralo se i o nagomilanim neriješenim pitanjima koja uveliko otežavaju poslovanje.

Analizirajući stanje metalskog i elektro sektora u Federaciji BiH u prvom kvatalu 2017. godine konstatovano je da je zabilježen rast proizvodnje i izvoza u gotovo svim djelatnostima i grupama proizvoda.

Najznačajnije povećanje izvoza je zabilježeno kod Električnih mašina, aparata i uređaja i veće je za 30,2% u odnosu na isti period u 2016. godini, Mašine za obradu metala više za 22,9%, Metalni proizvodi za 21,9%, Obojeni metali za 31,3%, dok je značajan pad izvoza evidentiran kod Proizvodnje željeza i čelika, Pogonskih mašina i opreme, kancelarijskih mašina i mašina za obradu podataka i Telekomunikacijskih aparata i aparata za snimanje zvuka. U metalskoj i elektroindustriji Federacije BiH je uposleno više od 27.000 radnika, broj firmi koje rade u toj branši je oko 1.400, a više od 90 posto proizvoda iz tog sektora plasira se na strana tržišta.

Pozitivni trendovi sigurno su mogli biti i bolji da se BiH ne susreće sa brojnim problemina krenuvši od zakonski regulative pa do problema stalnog odliva stručne radne snage u zemlje zapada.

Predsjednik Udruženja Kasim Kotorić konstatovao je da generalno stanje u metalnoj i elektro industriji nije na zadovoljavajućem nivou budući da ranije inicijative kao što su ukidanje plaćanja carina na uvoz mašina i opreme, uvođenje bjanko mjenice prilikom privremenog uvoza alata i mašina, ponovno stavljanje u funkciju Izvozno kreditne agencije BiH -IGA  nisu riješeni i da to može dovesti do negativnih trendova u sektoru. Stoga će Udruženje od nadležnih institucija ponovo tražiti izjašnjavanje o tim inicijativama, jer zbog odugovlačenja rješavanja ovih problema, došlo je do smanjenja investicija i nedovoljnog rasta industrije BiH.

Na sjednici je bilo govora o visokim cijena sirovina i materijala koje se koriste za proizvodnju gotovih proizvoda. Cijene koje su znatno veće nego u zemljama EU smanjuju konkurentnost bh. firmi i dolazi do gubitka poslova. Dogovoreno je da se sa trgovcima sirovina organizuje sastanak i pokuša izdejstvovati povoljniji tretman u cilju razvoja firmi i bh. ekonomije, u suprotnom će firme biti prinuđene da se organiziraju i dobavljače materijala potražiti izvan  BiH.

Imajući u vidu da metalska i elektro industrija spade u industrije sa povećanim obimom povreda radnika na radu, veliki problem firmama predstavljaju troškovi koji tokom cijelog perioda bolovanja u cjelosti padaju na njihov teret. Ovom problemu će u narednom periodu trebati posvetiti posebnu pažnju i ovakve i slične probleme nastojati riješiti na prihvatljiviji način.

Zakon o doprinosima i Zakon o porezu na dohodak FBiH su zakoni koji će u velikoj mjeri uticati na razvoja ekonomije FBiH i na sjednici je predočen plan aktivnosti Privredne/Gospodarske komora FBiH koji će se realizirati u okviru javne rasprave u cilju animiranja što većeg broja firmi, a kako bi se napravila sveobuhvatna analiza uticaja na privredu navedenih zakona.