Održana 2. naučno-stručna konferencija pod nazivom "Značaj tehnike i inovatorstva za privredni razvoj Bosne i Hercegovine"

12.01.2018
O značaju tehnike i inovatorstva za razvoj privrede BiH, u Parlamentarnoj skupštini BiH, 11.01.2018. godine održana je 2. naučno-stručna konferencija pod nazivom „Značaj tehnike i inovatorstva za privredni razvoj Bosne i Hercegovine. Ovim skupom, kojem je prisustvovalo oko 400 učesnika sa prostora cijele BiH, željelo se ukazati i istaći na značaj tehnike, tehničke kulture i inovacija na razvoj privrede, države i društva. U današnje vrijeme, kada postajemo društvo znanja, tehnika i inovacije zauzimaju značajnu ulogu za razvoj privrede, istaknuto je na ovom skupu. Da bi na tržištu rada bili konkurentni, moramo biti inovativni, a da bi bili inovativni moramo biti kreativni.

Organizator konferencije je Udruženje tehničke kulture Novi Grad-Sarajevo, a pokrovitelji su Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Podršku održavanju konferencije dali su Premijer KS, Ministarstvo privrede, zatim akademska zajednica, Sarajevski univerzitet, svi tehnički fakulteti Univerziteta u Sarajevu, te brojne druge organizacije i institucije.


U uvodnom obraćanju na konferenciji, učesnicima su se obratili:

- Biljana Čamur-Veselinović, pomoćnica ministra u Ministarstvu civilnih poslova BiH,
- prof.dr. Elvir Kazazović, ministar obrazovanja Kantona Sarajevo,
- dr.sci. Muharem Šabić, ministar privrede Kantona Sarajevo,
- Zvonko Perić ispred Federalnog ministarstva razvoja obrta i poduzetništva,
- prof.dr. Aleksandra Nikolić, ispred Univerziteta u Sarajevu,
- prof.dr. Fatih Destović, dekan Pedagoškog fakulteta u Sarajevu
- prof.dr. Izet Bijelonja, dekan Mašinskog fakulteta u Sarajevu
- Husein Huić, sekretar Saveza inovatora BiH
Predavači na ovoj naučno-stručnoj konferenciji bili su:
- dr.sci. Džemo Tufekčić, profesor emeritus
- prof.dr. Ivana Zečević
- prof.dr. Maida Čohodar Husić
- prof.dr. Edhem Eddie Čustović
U radnom dijelu konferencije održana je panel diskusija, u kojoj su učesnici bili iz privrede, obrazovanja, visokoškolskih ustanova, koji su posebno isticali koliko je važno ulagati u tehniku i inovacije, stimulisati mlade na usmjeravanje ka tehničkim usmjerenjima a sve u cilju razvoja privrede i društva. Učesnici panel diskusije su: Azemina Njuhović, pomoćnica u ministarstvu obrazovanja KS, Seid Fijuljanin, direktor Fondacije HASTOR, Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore FBiH, prof.dr.Samim Konjicija, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu i prof.dr. Enver Halilović, direktor Agencije za visoko obrazovanje i kontrolu kvalitete.


 

Na konferenciji koja je bila tematskog karaktera, usvojeni su zaključci sa preporukama:

1. Kroz osnovno i srednje obrazovanje potrebno je intenzivnije raditi na motivaciji učenika i mladih na razvijanju interesovanja za tehnikom, tehnologijom i inovatorstvom kroz osmišljene programe potrebne  tržištu u Bosni i Hercegovini.
2. Potrebno je formiranje kantonalnih, entiteskih ili regionalnih centara za razvoj i unapređenje tehnike, tehnologije i inovatorstva kako bi se ove oblasti razvijale prema potrebama privrede i tržišta rada i njihovo zakonsko uređenje rada
3. Raditi i unapređivati razvoj proizvodnih kapaciteta realne industrije, podsticanje rada industrije, proizvodnih grana i kontinuirano osposobljavanje stručnih lica
4. Da se upisna politika ministarstava obrazovanja na svim nivoima vlasti bazira na stvarnim potrebama tržišta rada i da se prilikom određivanja upisne politike konsultuje privredni sektor i privredne komore na svim nivoima te stvarne potrebe
5. Da se podstiču i animiraju mladi, učesnici i studenti uz stimulativne mjere kroz stipendiranje, za obrazovanje deficitarnog kadra
6. Uvesti sistem „dualnog obrazovanja", gdje bi srednje škole i fakultete svoje učenike odnosno studente, u saradnji sa privrednim sektorom praktično pripremali za tržište rada.
7. S ciljem boljeg tehničkog obrazovanja mladih u osnovnim školama, povećati fond časova nastavnih predmeta informatika i tehnička kultura te kabinete tih predmeta i kabinete tehničkih predmeta u srednjim školama opremiti savremenom opremom
8. Omogućiti lakše i jednostavnije pokretanje privatnog biznisa i stimulativnim mjerama poboljšati razvoj privatnog biznisa, naročito mladima