Održana konferencija o elektomobilnosti "Evropski trendovi i domaće perspektive"

11.12.2018
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, JP Elektroprivreda BiH d.d. i JP Sarajevo d.o.o. organizovali su konferenciju o elektromobilnosti „Evropski trendovi i domaće perspektive".

Konferencija je održana u utorak, 11.12.2018. godine u Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH u Sarajevu, sa ciljem iniciranja šire javne diskusije o elektromobilnosti kao novom tehnološkom rješenju u cestovnom saobraćaju, koje je posebno interesantno u kontekstu njegovog pozitivnog uticaja na okoliš, sa naglaskom na potrebi sistemskog pristupa uvođenju ovog rješenja u datom okruženju, što između ostaloga podrazumijeva uspostavu neophodnog regulatornog okvira koji će olakšati izgradnju potrebne infrastukture, te primjenu  stimulativnih mjera za korisnike električnih vozila.

U uvodnom dijelu konferencije, potpredsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH gospodin Mirsad Jašarspahić, naglasio je napore koje Komora ulaže da putem svojih redovnih aktivnosti i rada strukovnih udruženja, kroz razvoj saobraćaja, infrastrukture i komunikacija, doprinese ostvarenju privrednog i društvenog razvoja.Dr.sci.oecc Suada Penava dipl.ing.el., Rukovodilac Stručnog tima razvojnog projekta elektromobilnosti u JP Elektroprivreda BiH, je  govorila o temi  E- mobilnosti u Evropi i stanju u BiH. U okviru ovog izlaganja je rečeno i  kako JP Elektroprivreda BiH, kao društveno odgovorna kompanija, doprinosi zaštiti okoliša i kroz aktivnosti iz domena elektromobilnosti te je između ostaloga, izradila studiju „Elektromobilnost u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo".


O kvalitetu zraka u FBiH, osnovama elektromobilnosti, trenutnom stanju, izazovima i daljnjim mogućnostima razvoja e-mobilnosti u cestovnom prometu, imali su čast tokom trajanja panela govoriti predstavnici privatnog sektora i javnih preduzeća:

• Enis Krečinić, odsjek za kvalitet zraka u Federalnom hidrometeorološkom zavodu;
• Adonis Kozina, tehnički direktor u kompaniji SLT d.o.o. Zenica;
• Damir Višošević, direktor Toyota Adria d.o.o., predstavništvo u BiH;    
• Ismir Omeragić, brand manager u kompaniji VW Porsche BH d.o.o.;    
• Nedim Dizdarević, dipl.ing.saob. u JP Sarajevo d.o.o.;    
• Mr.sc. Adnan Bosović, dipl.ing.el. stručni saradnik za razvoj distributivnih elektroenergetskih objekata u  JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.Panelom je moderirao gospodin Haris Muratović, predsjednik Udruženja ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima FBiH, koji je kroz moderiranje panela naglasio da EV pružaju održivu mogućnost da transformišu transportni sektor i uvedu mnogo veće udjele obnovljivih izvora. Punjenje automobila može stvoriti značajnu dodatnu potražnju za električnom energijom, čime se stvara dodatna potražnja za obnovljivom električnom energijom. Ovo nudi perspektivu za dekarbonizaciju prijevoza, uz značajno smanjenje zagađenja vazduha i buke i pružanja novih tehnoloških opcija za ponovno razmišljanje o mobilnosti u urbanim sredinama.

Emisije štetnih plinova, buka, zagađenja, dio su naše svakodnevnice i uvelike utječu na okolinu i kvalitetu života. Zakonskim i raznim drugim mjerama nastoji se umanjiti njihov negativan utjecaj.

Nakon konstruktivne diskusije učesnika, moderatorica konferencije o elektromobilnosti, gospođica Amela Kečo dipl.iur., zamjenik direktora u Sektoru za ekonomske i pravne poslove P/GKFBiH, pred prisutnima je prezentirala zaključke konferencije. Zaključci će biti upućeni nadležnim institucijama kao kvalitativni doprinos u donošenju neophodnih zakonskih i podzakonskih izmjena.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)