Održana Konferencija za medije

18.05.2018
Obzirom da do sada nije pokrenut dijalog između predstavnika Ministarstva sigurnosti BiH,  predstavnika Vijeća ministara BiH i bosanskohercegovačkih proizvođača uniformi u prostorijama Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH,  u četvrtak, 17.05.2018. godine upriličena je konferencija za medije.

Tema press konferencije odnosila se na Pravilnik o izgledu policijske uniforme BiH kojim se nanosi šteta bosanskohercegovačkim kompanijama koje se bave ovom proizvodnjom, te se  narušava konkurencija u postupku javnih nabavki.

Medijima su se obratili:
- Mirsad Jašarspahić ,predsjednik Privredne komore Federacije BiH,
- Amir Međić, Udruženje tekstila, obuće i kože Bosne i Hercegovine - UTOK BiH i
- Haris Sejdić , predstavnik BH. Konzorcija proizvođača policijske i vojne opreme.
 
BH Konzorcij proizvođača policijske i vojne opreme okuplja bosanskohercegovačke kompanije: Sparta d.o.o Banja Luka, MEN d.o.o. Travnik, ZENKO  d.o.o Zenica, Uslužnost d.o.o. Sarajevo, Tekstilna industrija d.o.o. Mostar, Miltex d.o.o Banja Luka, Koteks d.o.o.Tešanj, K.L.M. Prnjavor i Belt d.o.o. Banja Luka, koje upošljavaju više od 1.000 radnika.Vijeće ministara BiH usvojilo je krajem decembra 2017. godine Pravilnik o policijskoj uniformi BiH. Pravilnikom su propisani određeni tehnički kriteriji koje ispunjava samo jedna vrsta uniforme, a koja se proizvodi van BiH, kao i tehničke karakteristike određenih proizvoda, materijala i dodatnih dijelova koji su zaštićeni. Usvajanjem Pravilnika domaće kompanije potpuno su izgubile mogućnost da se uopšte prijavljuju na tendere koje će policijske agencije na nivou Bosne i Hercegovine u budućnosti raspisivati.

Ono što je značajno napomenuti jeste da su svi navedeni učesnici press konferencije, zajedničkim djelovanjem uputili više inicijativa i zahtjeva za  pokretanje dijaloga između bosanskohercegovačkih proizvođača i nadležnih institucija, koje su bile predlagači i donosioci Pravilnika, te do sada nismo imali priliku održati sastanak. Na ovaj nači još jednom apelujemo na institucije da se Odluka o usvajanju Pravilnika poništi, te da se otvori dijalog sa proizvođačima, naveo je predsjednik P/G K FBiH. Temeljna uloga i misija ove institucije je zaštita interesa bosanskohercegovačkih privrednih subjekata, odnosno proizvođača, a u ovom konkretnom slučaju zaštita interesa Konzorcija koji je okupio sve bh. firme, proizvođače uniformi, u oblasti tekstilne industrije.

U ime proizvođača uniformi Haris Sejdić je izrazio razočarenje činjenicom da je ministar sigurnosti BiH  Dragan Mektić, dao javno obećanje kako će omogućiti predstavnicima BH konzorcija učešće u radnoj grupi koja je pripremala Pravilnik, kako bi u procesu izrade ovom podzakonskog akta mogli dati vlastite prijedloge i sugestije. Umjesto toga proizvođači nisu bili u prilici da tekst Pravilnika zaprime na zvaničan način. Bh proizvođači od nadležnih institucija do sada su o ovoj temi jedino razgovarali sa ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH g. Šarovićem, koji im je ukazao razumijevanje o navedenom problemu.

Firmama koje proizvode, zapošljavaju i pune budžete države, njenih entiteta i svih nivoa vlasti treba omogućiti posao – rekao je predstavnik UTOKA BiH Amir Međić, te će se i dalje  insistirati na ravnopravnom tretmanu i promjeni koncepta, odnosno reviziji spomenutog pravilnika kako bi se bh. proizvođačima omogućilo da uposle vlastite kapacitete.
Ukoliko izostane dobra volja za rješavanje spornih pitanja, ostaje mogućnost žalbene procedure na diskriminirajući tender, a u krajnjem slučaju da se zatraži i sudska zaštita, odnosno odgovarajući pravni lijek.