Održana međunarodna konferencija

07.04.2017
Privredna/Gospodarska komora FBIH je u suradnji sa Gospodarskom komorom grada Chieti, Italija, na Mostarsku sajmu gospodarstva 05.04.2017.godine, organizirala i održala Međunarodnu konferenciju na temu „Novi programi EU Fondovi za period 2014-2020 i instrumenti za pravilno korištenje istih".

Svrha konferencije je bila dati pregled programskih ciljeva i prioriteta Europske unije te pružiti uvid u kontekst i smjer kretanja pojedinih europskih politika i gospodarskog razvoja.


 
Konferenciju je predvodila direktorica Upravljačkog tijela IPA, najvećeg programa pretpristupne pomoći EU, Paola di Salvatore  koje je rekla da se radi  o najvažnijem programu IPA fondova Europske unije koji pripadaju ovoj makro regiji sa više od 300 miliona eura. Ovaj program uključuje Italiju, Sloveniju, BiH, Crnu Goru, Albaniju i Grčku. Mostar kao centar Hercegovine već učestvuje u četiri projekta.

„Potrebno je da se EU fondovi na što bolji način iskoriste, da se na pravilan način upravlja i financijski izvještava EU,  te da se educiraju lokalni ljudi kako bi mogli sudjelovati i kreirati nove projekte."

Konferencija je bila prilika i za prezentaciju dosadašnjih rezultata postignutih kroz već realizirane projekte u sklopu Programa EU IPA Adriatic CBC.
Prisutnima su se obratili i predsjednik Gospodarske komore Chieti, Roberto di Vicenzo, kao i Specijalna agencija za razvoj Gospodarske komore Chieti, Giovanni Marcantonio.

Predsjednik PGKFBIH dr.sc. Marko Šantić je pozdravio inicijativu održavanja ovako bitne konferencije i zahvalio gostima na dolasku. Složio se sa timom IPA fondova i izdvojio da Bosna i Hercegovina nažalost nema dovoljno obučenih ljudi za rad na ovakvim projektima.  

„Ako uistinu želimo krenuti putem europskih integracija, Bosna i Hercegovina se mora bolje pripremiti i više odazivati na aplikacije za pretpristupne fondove koji nam se nude." – istaknuo je predsjednik Komore, te svečano otvorio Konferenciju.