Održana radionica: ISO 9001 - Korist ili formalnost za menadžment

20.04.2017




Radionica „ISO 9001 - Korist ili formalnost za menadžment", održana je danas u prostorijama Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH.

Radionica je organizovana u saradnji sa certifikacijskom kućom TÜV SÜD, a u cilju razmjene iskustava i pogleda na standard ISO 9001:2015 između direktora firmi i gosp. Mitje Plosa, vodećeg auditora i trenera auditora certifikacijske kuće TÜV SÜD Management Service, sa dvadesetogodišnjim iskustvom u auditiranju sistema upravljanja kvalitetom.

Uloga menadžmenta/najvišeg rukovodstva, prema zahtjevima nove verzije standarda ISO 9001:2015, je daleko značajnija u odnosu na ulogu direktora u prethodnoj verziji standarda ISO 9001:2008, koja je bila gotovo formalna. Prema novoj verziji standarda ISO 9001:2015 zahtjevi sistema upravljanja kvalitetom trebaju biti integrirani u poslovni sistem firme, čime uloga direktora u sistemu upravljanja kvalitetom prestaje biti formalna.

Događaju su prisustvovali predstavnici 18 bh. kompanija koji su, nakon upoznavanja sa ulogom koja se od njih zahtjeva standardom ISO 9001:2015, imali priliku raspravljati o sljedećim pitanjima:

- Kako na pravi način razumjeti zahtjeve standarda ISO 9001:2015?
- Da li će značajnija uloga direktora i odgovornost prema standardu ISO 9001:2015 pozitivno uticati na poboljšanje poslovnog sistema?
- Šta se podrazumijeva pod kontekstom organizacije (firme)?
- Koji su ključni zahtjevi standarda ISO 9001:2015?
- Kako upotrijebiti procesni pristup?
- Kako upravljati rizicima?
- Kakva je korist eksternih audita od strane akreditiranih certifikacijskih kuća?

Radionica je od strane prisutnih, koji imaju namjeru  poslovni sistem firme uskladiti  sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015, ocijenjena kao jako korisna.





Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)