Održana redovna sjednica Grupacije automobilske industrije P/G KFBiH

20.07.2017
Grupacija automobilske industrije Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH, je u četvrtak 20.07.2017. godine u Sarajevu, održala redovnu sjednicu. Sjednici su prisustvovali predsjednik i potpredsjednica Grupacije, potpredsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH, firme članice Grupacije i sekretar.

Na sjednici su prezentirane aktivnosti Grupacije od njenog osnivanja do danas, kao i rezultati koji su postignuti o ovom periodu. Privredna društva su predstavila svoje aktivnosti na novim projektima i ukazali na značaj i potencijale automobilske industrije.

Jedna o tačaka dnevnog reda je bila vezana za aktivnosti na Projektu „Razvoj automobilske industrije FBiH" koji je Grupacija inicirala, a koji je prepoznat i odobren od strane Vlade Federacije BiH na 109. sjednici održanoj 29.6.2017. godine. Rukovodastvo Grupacije automobilske industrije je zahvalilo Vladi Federacije BiH na shvatanju značaja Projekta, na sufinansiranju Projekta kao i na podršci koju pružaju kompanijama automobilske industrije, naglašavajući kako se radi o početnim koracima, te da se podrška Vlade Federacije BiH očekuje i u budućnosti. Cilj Projekta „Razvoj automobilske industrije FBiH" je unapređenje sektora automobilske industrije kroz sistemsko podizanje konkurentrnosti domaće privrede. Jedan od značajnijih benefita koje će Projekat polučiti jeste obezbjeđenje kontinuirane prisutnosti u fabrikama koje se bave proizvodnjom automobila i dijelova u Njemačkoj, što bi u konačnici trebalo rezultirati novim poslovima i novim razvojnim projektima u bh. kompanijama.

Oslanjajući se na koncept Projekta i Odluku Vlade FBIH, Grupacija automobilske industrije je donijela odluku o formiranju Projektne organizacije „Razvojni ured P/G FBiH" u okviru Grupacije automobilske industrije. Zadatak Razvojnog ureda je suport bh kompanijama automobilske industrije i rad na stvaranju uslova za osvajanje složenijih automobilskih komponenti i komponenti elektro automobila.

Također, u saradnji sa Grupacijom raditi će se na razvoju novih proizvoda i davanju stručne podrške investitorima prilikom izrade investicionih projekata.

Predsjednik Grupacije automobilske industrije g. Amir Ćoralić (Bekto Precisa d.o.o. Goražde) je istakao da je formiranje Grupacije historijski moment koji se desio u ovoj branši zadnjih nekoliko godina i da je zahvaljujući Projektu „Razvoj automobilske industrije" kompanija Bekto Precisa iz Goražda dodatno iskoračila u pravcu razvoja i izradi složenijih proizvoda. I značajan broj drugih kompanija poput Pobjede iz Tešnja, Saraj Komerca iz G. Vakufa-Uskoplja, Zinkteknika iz Mostara, Veritasa iz Sarajeva, TMD Groupa iz Gradačca, Strojal iz Sarajeva .... postižu zavidne rezultate u poslovanju.

Potpredsjednica Grupacije automobilske industrije gđa Snježana Dropuljić (Aluminj d.d. Mostar), je značaj dala mnogobrojnim aktivnostima u organizaciji Grupacije i Privredne/Gospodarske komore FBiH, te naglasila kako je zahvaljujući tim aktivnostima došlo do intenzivnije suradnje bh. kompanija sa Volkswagenom iz Njemačke. Kompanija Aluminij iz Mostara intenzivno provodi aktivnosti kako bi pored proizvodnje aluminija, obezbijedila i proizvodnju proizvoda višeg stepena prerade. Imajući u vidu da Aluminij posjeduje veliki potencijal kada radi o proizvodnji proizvoda od aluminija, a posebno kada se radi o dijelovima za elektro automobil, iznimno važnim smatramo rad Grupacije na povezivanju kako domaćih tvrtki, tako i na povezivanju sa tvrtkama iz inostranstva.

Potpredsjednik P/G KFBiH g. Mirsad Jašarspahić je komentarišući Odluku Vlade FBiH o sufinansiranju Projekta ukazao na značaj Komore kao institucije koja zastupa interese privrede i kazao da je kroz posjete i analizu kompanija prepoznat ogroman potencijal u ovom sektoru te da će Projekat rezultirati novim poslovima, novim radnim mjestima i većem broju firmi koje će se baviti automobilskom industrijom.
Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)