Održana redovna sjednica Udruženja za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju P/G K FBiH

26.10.2018U prostorijama PKFBiH, 24.10.2018.godine održana je redovna sjednica Udruženja za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju. Na sjednici su razmatrani problemi kompanija, plan rada Udruženja kao i zakonska regulativa koja će biti u fokusu rada Udruženja u narednom periodu. Predstavnici FMERI informisali su prisutno rukovodstvo Udruženja o Izvještaju izrade novog Akcionog plana 2019.-2023. godina razvoja Strategije sektora tekstila, kože, odjeće i obuće na području Federacije BiH. Za period 2013.-2023.godina koji je upućen Vladi Federacije BiH.