ODRŽANA SJEDNICA ODBORA UDRUŽENJA METALNE I ELEKTRO INDUSTRIJE

P/G K FBIH 21.06.2019

U Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine u četvrtk 20.6.2019. godine održana je sjednica Odbora Udruženja metalne i elektro industrije.


Na sjednici je razgovarano o stanju metalne i elektro industrije u BiH i analizirani su statistički pokazatelji u ovom sektoru za prvi kvartal 2019. godine. Razmatrane su pokrenute inicijative iz prethodnog perioda sa informacijom o njihovom statusu u resornim ministarstvima, te najavljene daljne aktivnosti po pitanju pokrenutih inicijativa. Razgovarano je o nedovoljnoj zaštiti domaćih proizvoda i  domaćeg tržišta, a što dovodi do usporenog rasta u ovoj industriji. Analizrani su efekti donesene Odluke o oslobađanju plaćanja uvoznih dadžbina na uvoz mašina i opreme za proizvodnju i dogovorene dalje aktivnosti na podršci smanjenju troškova u realnom sektoru. Neizostavna je bila tema o Zakonu o doprinosima i Zakonu o porezu na dohodak, čije nedonošenje je prouzrokovalo da izgubimo veliki broj produktivne radne snage što se direktno odrazilo da prvi kvartal 2019. godine završi sa 1% manjim izvozom Federacije BiH u odnosu na isti period u prošloj godini. Uvoz u prvom kvartalu u Federaciju BiH je povećan za 8,5% u odnosu na isti period 2018. godine. Kada govorimo o izvozu metalnog i elektro sektora FBiH, u prvom kvartalu 2019. godine, željezo, čelik i obojeni metali su imali pad izvoza više od 3 %, dok su metalni proizvodi, mašine i transportna sredstva imali porast izvoza za više od 12%. Zaposlenost u metalnom i elektro sektoru je rasla za 4,2% i kako bi se nastavili pozitivni trendovi iz 2017. i 2018. godine neophodno je hitno donijeti mjere koje će osigurati nastavak rasta proizvodnje, izvoza i broja radnika.  Doneseno je nekoliko zaključaka, o izradi prijedloga i pokretanju inicijativa za prioritetno rješavanje nekoliko gorućih problema, a koji mogu dovesti u pitanje dalji rast u ovoj industriji. Jedan od zaključaka se odnosio na dostavljanje prijedloga za ublažavanje stanja uzrokovanog prekomjernim odlivom produktivne radne snage. Udruženje metalne i elektro industrije Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, nakon što obradi predložene inicijative i prijedloge obratit će se resornim ministarstvima i institucijama, te još jednom ukazati da odlaganje donošenja ključnih reformskih propisa, dodatno komplikuje i otežava poslovanje privrednih društava.