OKRUGLI STO NA TEMU: "PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE U OBJEKTIMA KOLEKTIVNOG STANOVANJA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO" U ORGANIZACIJI UDRUŽENJA UPRAVITELJA STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA PK F BIH

11.05.2018
Dana 10.05.2018 godine, u  Privrednoj /Gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine, u Sarajevu, održan je okrugli sto na temu: "Provođenje mjera zaštite od požara u objektima kolektivnog stanovanja na području Kantona Sarajevo”.

Organizator ovog okruglog stola je Udruženje upravitelja stambeno poslovnih zgrada  pri PK F BiH.

Tokom izlaganja, učesnika Okruglog stola i zajedničkim dijalogom, posebna pažnja usmjerena je na značaj provođenja mjera PP zaštite, ukazivanje na pravni okvir u ovoj oblasti, a naspram djelovanja izabranih Upravnika zgrada, iznošenje problema koji su evidentni u provođenju mjera PP zaštite, te iznalaženje odgovora na druga pitanja od značaja za ovu temu.  Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zažtite okoliša KS, MUP KS -  istrazitelji, Federalna Uprava CZ, kantonalna uprava CZ, općinske službe CZ, KJKP VIK Sarajevo, predstavnici Udruženja upravitelja stambeno poslovnih zgrada  FBiH i Upravnika KS.Učesnici Okruglog stola su izrazili zadovoljstvo i opravdanost ovakve inicijative za održavanje skupa i predložili da se ovakvi susreti održavaju barem jednom godišnje, što bi bio pozitivan iskorak u namjeri da se  pozitivno utječe na svijest građana i poboljšanja samog stanja u provođenju mjera PP zaštite.

U formulisanju zaključaka i poruka sa ovog događaja, poseban akcent je usmjeren na cilj , a to je  rješavanja nejasnoća pri provođenju mjera zaštite od požara, uz obavezu da se učesnici ovog okruglog stola pridržavaju istih u daljem radu. Jedan od zaključaka je i taj da se uvede praksa izvještavanja civilne zaštite i vatrogasnih jedinica o stanju i ispitivanju PP opreme.

Problematika rada upravitelja stambeno-poslovnih zgrada Federacije Bosne i Hercegovine uključuje širok dijapazon drugih aktera privrede i društva, stoga predstavnici Udruženja upravitelja stambeno-poslovnih zgrada Federacije Bosne i Hercegovine šalju poruku javnosti da se ovim okruglim stolom započinje proces, kojim se otklanjaju dileme i nejasnoće po pitanju provođenja mjera zaštite od požara u objektima kolektivnog stanovanja na području Kantona Sarajevo i samim tim unaprijeđuje proces upravljanja i održavanja zgrada kolektivnog stanovanja.
 


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)