Okrugli stol "Tretman neutralne tačke u SN mrežama elektroenergetskog sistema"

22.11.2016
Potpredsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH, Mirsad Jašarspahić, učestvovao je na Okruglom stolu sa temom "Tretman neutralne tačke u SN mrežama elektroenergetskog sistema", a koji je u organizaciji BH K Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRÉ.

BH Komitet CIGRÉ je organizacija koja se na domaćem i međunarodnom planu bavi stručnim i znanstvenim problemima iz područja proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije. U ostvarivanju svojih ciljeva BH Komitet CIGRÉ naročito razvija razmjenu tehničkih informacija i iskustava te daje inicijative za proučavanje problematike od interesa za elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine i njegove elemente.

Na Okruglom stolu inžinjeri su imali dva zadatka koji mogu proizvesti različite pristupe u rješenju ovog problema:
• s jedne strane se nastoji smanjiti broj i trajanje prekida napajanja s ciljem ublažavanja posljedica uzrokovanih prekidima i
• s druge strane se nastoji smanjiti rizik oštećenja primarne opreme i opreme potrošača i izbjeći gubitak zarade i visoke troškove popravka opreme.

Skupu su se obratili predstavnici organizacija od posebnog značaja za oblast elektroenergetike u Bosni I Hercegovini:

- JP Elektroprivreda BiH
- JP Elektroprenos BiH
- JP Elektroprivreda HZ HB
- Državna elektroenergetska regulatorna komisija
- Nezavisni operator Sistema BiH
- Privredna Komora Federacije BiH
- Edhema Bičakčić, predsjednik BH Komiteta CIGRE.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)