Osnovana Grupacija automobilske industrije

20.07.2016

U utorak 19. jula u Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine, održana je 9. sjednica Odbora Udruženja metalne i elektro industrije.



Na održanoj sjednici, osnovana je Grupacija automobilske industrije čiji su članovi privredni subjekti koji se bave proizvodnjom automobilskih dijelova i komponenti i koja će djelovati kao strukovna asocijacija u okviru Udruženja metalne i elektro industrije P/G komore F BIH.

Cilj je da se prije svega obezbijedi neophodna komunikacija između kompanija iz BiH koje rade u automobilskoj industriji, te da razmjenom saznanja i iskustava olakšaju pristup poslovima na zahtjevnim stranim tržištima, što će u konačnici rezultirati povećanjem konkurentnosti i razvojem automobilske industrije u našoj zemlji.

Također, na sjednici se razgovaralo o unapređenju predstavljanja bh. potencijala u inostranstvu. Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH šef odsjeka za ekonomsku diplomaciju g. Neven Kulenović prisutne je informisao o trenutnim kapacitetima i mogućnostima bh. diplomatsko-konzularne mreže. Šef odsjeka za prodaju i marketing kompanije „UNIS GROUP" iz Sarajeva g. Ensar Eminović je izjavio da je namjenska industrija Federacije BiH industrija sa velikim potencijalom, te nedovoljnom iskorištenosti raspoloživih kapaciteta i naglasio da se veći efekat može postići zajedničkim nastupom na stranim tržištima.

Prisutni privrednici su stava da je neophodno bh. diplomatsko-konzularnu mrežu ojačati, i kadrovski i materijalno, i da se treba ugledati na zemlje iz okruženja kao što je Austrija, koja je kroz svoju diplomatsko-konzularnu mrežu otvaranjem trgovinskih odjela, omogućila svojim kompanijama da dođu do kupaca u inostranstvu.

Donesen je zaključak da se pokrene inicijativa da komorski sistem u Bosni i Hercegovini napravi analizu potreba bh. privrede, kada je u pitanju nastup na stranim tržištima i na osnovu toga daju smjernice za djelovanje koje će se uputiti Vijeću ministara i Predsjedništvu BiH.

Razmatran je i Zakon o vodama u Federaciji BiH, preciznije plaćanje posebne vodne naknade, koja privrednim subjektima predstavlja dodatno opterećenje i na osnovu toga je donesen zaključak da se nadležnim institucijama upute prijedlozi za oslobađanje od plaćanja firmama koje ispunjavaju uslove postavljene Zakonom.

Razmatrani su problemi nekoliko privrednih subjekata, a po osnovu Članova 73. i 75. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH, te donesen zaključak da se ovlaštenom predlagaču kod Ustavnog suda Federacije BiH dostavi prijedlog za pokretanje inicijative za ocjenu ustavnosti navedenih članova Zakona.

Na sjednici su prezentirani statistički pokazatelji stanja metalnog i elektro sektora Federacije BiH za  prethodne godine.

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH je predstavnik privrede i mjesto gdje će se, kao i do sada, raditi na svim pitanjima od interesa za privredu i svi kapaciteti ove institucije se stavljaju na raspolaganje privrednicima.