OSNOVANO UDRUŽENJE UPRAVITELJA STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA FEDERACIJE BIH

29.04.2016

29.04.2016. u Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH u Sarajevu je organizirana osnivačka Skupština Udruženja upravitelja stambeno-poslovnih zgrada Federacije BiH.

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH je prepoznala nužnost organiziranja kompanija čija je djelatnost   u oblasti upravljanja i održavanja stambeno-poslovnih zgrada.

 Nedostatak  zakonske regulative  na nivou Federacije BiH, kao i neusklađenost  na nivou kantona i općina, samo su neki od mnogobrojnih razloga za formiranje ovog Udruženja.

Sjednici su prisustvovali predstavnici privrednih subjekata s područja Federacije BiH koji su na današnjoj   Skupštini izabrali organe Udruženja, koji će u narednom periodu raditi na rješavanju problematike.

Predsjednik  P/G KFBiH  Mirsad Jašarspahić  je ukratko prezentirao rad Komore kao i mogućnosti koje se pružaju članstvom u Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH. Također je naglasio da je osnivanje Udruženja u ovoj oblasti značajan iskorak za sve privrednike koji  kroz institucije Komore mogu na kvalitetniji način ostvarivati svoje ciljeve.