P/G K FBiH I USAID WHAM potpisali ugovor o dodijeli granta

18.04.2019
U prostorijama Privredne/ Gospodarske komore FBiH, jučer 17.04.2019., potpisan je ugovor u okviru Projekta "Razvoj radne snage i većeg pristupa tržištima – WHAM” finansiranog od strane USAID-a. Radi se o Projektu "Razvoj automobilske industrije BiH kao jednog od ključnih generator razvoja industrije BiH – učešće na sajmu Global Automotive Components and Suppliers Expo 2019, 21.5 – 23.5.2019. Stuttgart, Germany”.

Potpisnici ugovora su potpredsjednik P/G komore FBiH g. Mirsad Jašarspahić i direktor projekta g. Fuad Čurčić. Potpisivanje ovog projekta, predstavlja nastavak uspješne poslovne saradnje započete prethodne godine kada je USAID WHAM projekat također podržao aktivnosti koje provodi P/G komora FBiH odnosno nastup bh. kompanija na prestižnom sajmu IZB2018 u gradu Wolfsburgu, SR Njemačka.

Ovaj put, podrška se ogleda u finansiranju većeg dijela troškova izlaganja kompanija iz automobilske industrije na sajmu "Global Automotive Components and Suppliers Expo 2019” koji se održava od 21.05. do 23.05. u Stuttgartu, a koji predstavlja jednu od 5 tematskih cjelina u okviru "Stuttgart Automotive Week”. Ovaj put 6 kompanija iz BiH će imati priliku da svoje najnovije proizvode i dostignuća predstave po prvi put pred više od 900 izlagača iz više od 50 država svijeta.

WHAM projekat dizajniran je na način da stimuliše kreiranje novih radnih mjesta kroz unapređenje trgovinske integracije BiH i ekspanzije na tržište EU i regiona. Prioritet i fokus projekta su brzo-rastuća, izvozno orijentisana preduzeća sa ciljem proširenja kapaciteta, pristupa novim tržištima i sposobnostima generisanja novih radnih mjesta.

Sredstvima podrške kroz USAID-ov WHAM projekat, kompanijama će se omogućiti kvalitetnija promocija, edukacija od strane stručnjaka s ciljem bolje pripreme za nastup na sajmovima te upoznavanje sa tokovima i trendovima danas prisutnim u automobilskoj industriji Evrope i svijeta.
Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)