P/G K FBiH i USAID WHAM projekat organizirali seminar "Spremni za sajam – Fit for Fair"

28.06.2019


Kako osigurati što uspješniji sajamski nastup bilo je u fokusu seminara „Spremni za sajam – Fit for Fair", koji su u Sarajevu 27.06.2019. godine organizirali Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH i USAID WHAM projekat.Tokom seminara su kroz konkretne primjere i praktični rad predstavljeni elementi o kojima je bitno voditi računa kod priprema i samog izlaganja na sajamskim manifestacijama. Obzirom na značajna sredstva koja preduzeća ulažu u nastupe, naglašen je značaj temeljitih i blagovremenih priprema za sajmove, posebno u pogledu animiranja ciljnih grupa da posjete štand preduzeća, osmišljavanja štanda, te pripreme štand timova koji će predstavljati preduzeće na sajmu.Učesnicima su također predstavljeni alati koje mogu koristiti prilikom planiranja sajamskog nastupa, objedinjavanja podataka prikupljenih kroz razgovore sa posjetiocima štanda te praćenja rezultata izlaganja na sajmu. Istaknuto je da, uz primjenu ovih alata i datih smjernica, svaka firma treba kreirati strategiju sajamske prezentacije polazeći od onoga što ju čini specifičnom, te da su sajmovi podjednako važni kako za sticanje poslovnih kontakata i novih kupaca, tako i za dobijanje informacija o savremenim trendovima u određenoj industriji.Seminare je vodila gđa Spomenka Kolar-Zovko, vlasnica Akademie „Escolar" iz Darmstadta, SR Njemačka. Gđa Kolar-Zovko ima bogato iskustvo u pripremi preduzeća za izlaganje na sajmovima, sa više od 3.000 učesnika obuka za štand timove na godišnjem nivou. Na ovom interaktivnom seminaru učestvovalo je 8 predstavnika iz 6 firmi metalske industrije.