P/G K FBiH potpisala Memorandum o poslovno tehničkoj suradnji sa Bosanskohercegovačkim komitetom međunarodnog vijeća za električne sisteme – BH K CIGRE

06.12.2016
U prostorijama Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH danas je potpisan Memorandum o poslovno tehničkoj suradnji sa Bosanskohercegovačkim komitetom međunarodnog vijeća za električne sisteme – BH K CIGRE.

Memorandum o poslovno tehničkoj suradnji potpisali su podpredsjednim P/G K FBiH g. Mirsad Jašarspahić i predsjednim BH K CIGRE g. Edhem Bičakćić.

BH Komitet CIGRÉ je organizacija koja se na domaćem i međunarodnom planu bavi stručnim i znanstvenim problemima iz područja proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije. U ostvarivanju svojih ciljeva BH Komitet CIGRÉ naročito razvija razmjenu tehničkih informacija i iskustava te daje inicijative za proučavanje problematike od interesa za elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine i njegove elemente.

Potpisivanjem Memoranduma  o poslovno tehničkoj suradnji definisane su zajedničke aktivnosti te je otvorena mogućnost o međusobnoj razmjeni informacija, a sve u cilju iznalaženja sistemskih rješenja iz ovog sektora.