P/G K FBiH uputila Vladi FBiH Inicijativu za poticanje investiranja za korištenje energije iz obnovljivih izvora

13.12.2021
U cilju smanjenja emisije CO2 te oslobađanja privrednih društava od budućih nameta, koje će se pojaviti kao rezultat uspostave CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanismu u EU, čija bi primjena bh proizvode učinila nekonkurentnim i dugoročno bi negativno uticalo na ekonomski razvoj BiH, protekle sedmice  Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine, uputila je Vladi Federacije BiH Inicijativu za uspostavljanje poticaja i subvencija investicija koje su usmjerene za korištenje energije iz obnovljivih izvora. Najava uspostave CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanismu u EU predstavlja veliku priliku za tranziciju cjelokupne privrede  u skladu s zahtjevima tekuće industrijske revolucije.

Inicijativa je rezultat dosadašnjih sprovedenih aktivnosti, zaključaka sa skupova i sastanaka sa privrednim subjektima kroz redovne ali i tematske sjednice, kao i sastanka sa predstavnicima institucija, što je predstavljeno u upućenom prijedlogu. Uspostavljanje poticaja za investicije koje su usmjerene za korištenje energije iz obnovljivih izvora znatno bi povećao udio obnovljivih izvora energije, te na ovaj način bi se osigurali potrebni uvjeti za ulaganja koja su u skladu sa regulativama EU i Energetske zajednice.

Kada su u pitanju energetski objekti u zavisnosti od veličine njegove planirane instalirane snage, za ishodovanje neophodnih dozvola investitor je obavezan obratiti se sa zahtjevom za izdavanje dozvola federalnom, kantonalnom ili u nekim slučajevima općinskom nivou – koji opet ovisi od zakona kantona. Za izgradnju često je potrebno i više načelnih ili prethodnih saglasnosti različitih komunalnih kompanija i drugih korisnika na lokaciji na kojoj se želi gradit, stoga je potrebno olakšati procedure u onom obimu u kojem regulative i nadležnosti to dozvoljavaju, a u skladu sa primjerima dobre prakse.

Imajući u vidu administrativno uređenje Bosne i Hercegovine i zakonima utvrđene nadležnosti, radi lakšeg i jednostavnijeg sagledavanja cjelokupnog procesa naredni koraci su od ključnog značaja za donošenje novih  zakonskih akata. Kao takvi omogućiti će izgradnju najpogodnijih rješenja za korištenje energije iz obnovljivih izvora u privrednim društvima. Također potrebno im je omogućiti i priključenje na prenosnu mrežu i distributivnu mrežu uz mogućnost sticanja statusa potencijalno privilegiranog proizvođača, radi dobijanja daljeg statusa privilegovanog  ili kvalifikovanog proizvođača električne energije koji ima pravo na otkup električne energije.

Sve je veći interes kod privrednih subjekata za investiranje u solarna postrojenja sa fotonaponskim ćelijama što bi im omogućilo da pored snadbijevanja vlastite potrošnje, preostale viškove električne energije plasiraju u sistem. Dugoročno gledano tranziciju energetskog sektora Bosna i Hercegovina neće moći izbjeći stoga je potrebno donijeti adekvatna rješenja i pripreme za ono što nas kao zajednicu čeka.  Radi se o temi koja zahtjeva sinergijsko djelovanje svih institucija kako bi se pronašlo najadekvatnije rješenje za energetski sistem u Federaciji BiH, a  koje bi ujedno imalo pozitivne uticaje i na privredne subjekte. Kako je i navedeno u inicijativi doprinos bi bio višestruk i u pogledu izvršenja određenih obaveza i aktivnosti u skladu sa Sofijskom deklaracijom, potpisanom u novembru 2020. godine, i energetskim paketom Evropske unije "Čista energija za sve Evropljanje", koji je 30.11.2021. usvojen na Ministarskom vijeću Energetske zajednice kao pravni okvir za plan dekarbonizacije zemalja Zapadnog Balkana.