PK F BiH uputila dopis VIJEĆU MINISTARA BiH

03.12.2018


U skladu sa dosadašnjim aktivnostima o kojima smo ranije izvještavali, a tiče se novog Pravilnika o izgledu policijske uniforme u policijskim tijelima BiH,  Privredna komora Federacije BiH uputila je dopis Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.  

Za sjednicu VM BiH koja je zakazan za danas, 03.12.2018.godine, predviđena je  tačka dnevnog reda: Izmjena zaključka sa 127. sjednice VM BiH, od 28.12.2017.godine, a čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti BiH.

Napominjemo da je na  127. sjednici usvojen Pravilnik o izgledu policijske uniforme, koji je izazvao brojne probleme velikom broju bosanskohercegovačkih kompanija, koje su okupljene u BH Konzorcij proizvođača uniformi.

Kako BH Konzorcij nije bio uključen u izradu pomenutog Pravilnika, u cilju zaštite bosanskohercegovačkih kompanija , razvoja bh privrede, ali ono najvažnije zadržavanja radnih mjesta, apelujemo  VM BiH da otvore dijalog sa bh proizvođačima, te uvaže naše zahtjeve.

Napominjemo da naši proizvođači izrađuju kvalitetne proizvode koji opravdavaju svoju namjenu, i kao takvi uspješno ispunjavaju sve uvjete, propisane standarde kako na domaćem tako i na zahtjevnim inostranim tržištima. Također, radi se kompanijama koje zapošljavaju velik broj radne snage uz angažovanje i dodatnih kooperanata.