Počasni generalni konzul Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj gospodin Kemal Baysak posjetio P/G Komoru F BiH

09.11.2017
Juče su Privrednu/Gospodarsku komoru FBiH posjetili gospodin Kemal Baysak,  počasni generalni konzul Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj i gospodin Džemal Šenel, zamjenik predsjednika Upravnog odbora Federacije udruženja kulture Bosne i Hercegovine u Turskoj.

Radi se o uzvratnoj posjeti dogovorenoj prilikom boravka predsjenika Mirsada Jašarspahića trgovačkoj komori grada Izmira u oktobru ove godine.

Posredstvom P/G Komore FBiH  je dogovorena posjeta  preduzeću AD HARBI d.o.o. Sarajevo, koje je u procesu revitalizacije i pokretanja procesa eksploatacije i prerade pirofilitnog škriljca iz nalazišta Parsovići-Konjic.Gostima je nakon upriličene prezentacijeje, vlasnik preduzeća AD Harbi, gospodin Muhamed Harbinja naglasio da oni žele postati referentan proizvođač pirofilita (razne granulaže i različitog stepena prerade), koji zadovoljava potrebe kupaca u raznim industrijama na lokalnom, regionalnom i širem svjetskom tržištu.

U organizaciji P/G Komore FBiH dogovoreno je učešće firme AD Harbi na predstojećem sajmu poljoprivrede Izmir 2018.godine, na kome će ova perspektivna bh kompanija biti predstavljena poslovnoj zajednici  Republike Turske.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)