Počasni generalni konzul Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj gospodin Kemal Baysak posjetio P/G Komoru F BiH

09.11.2017
Juče su Privrednu/Gospodarsku komoru FBiH posjetili gospodin Kemal Baysak,  počasni generalni konzul Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj i gospodin Džemal Šenel, zamjenik predsjednika Upravnog odbora Federacije udruženja kulture Bosne i Hercegovine u Turskoj.

Radi se o uzvratnoj posjeti dogovorenoj prilikom boravka predsjenika Mirsada Jašarspahića trgovačkoj komori grada Izmira u oktobru ove godine.

Posredstvom P/G Komore FBiH  je dogovorena posjeta  preduzeću AD HARBI d.o.o. Sarajevo, koje je u procesu revitalizacije i pokretanja procesa eksploatacije i prerade pirofilitnog škriljca iz nalazišta Parsovići-Konjic.Gostima je nakon upriličene prezentacijeje, vlasnik preduzeća AD Harbi, gospodin Muhamed Harbinja naglasio da oni žele postati referentan proizvođač pirofilita (razne granulaže i različitog stepena prerade), koji zadovoljava potrebe kupaca u raznim industrijama na lokalnom, regionalnom i širem svjetskom tržištu.

U organizaciji P/G Komore FBiH dogovoreno je učešće firme AD Harbi na predstojećem sajmu poljoprivrede Izmir 2018.godine, na kome će ova perspektivna bh kompanija biti predstavljena poslovnoj zajednici  Republike Turske.