PODRŠKA PROVOĐENJU PROPISA U OBLASTI KONKURENCIJE U BIH

20.01.2016


Politika i Pravo konkurencije


Privredna/Gospodarska komora FBIH u suradnji sa projektom EUCOMP „Podrška provođenju propisa u oblasti konkurencije u BIH i dalje jačanje konkurencijske politike, uključujući i komponentu državne pomoći", organizirala je seminar na temu „Prava i politika konkurencije" danas, 19.01.2016.godine u svojim prostorijama u Mostaru.Glavni ciljevi projekta su jačanje institucionalne strukture kojom se uređuje oblast tržišnog natjecanja u EU, jačanje suradnje između Konkurencijskog vijeća BIH i vladinih institucija, i upravo putem ovakvih seminara, i dizanje razine svijesti o pravu i politici konkurencije u EU.

Sudionicima su se obratili potpredsjednik Privredne/Gospodarske komore FBIH dr.sc. Marko Šantić,  zatim predsjednica Konkurencijskog savjeta BIH gđa Arijana Regoda Dražić i član gđa Gordana Živković, a sa samom tematikom je sudionike upoznao gosp Andrej Plahutnik, višegodišnji direktor Agencije za konkurenciju Republike Slovenije, i vođa različitih projekata koji su se odnosili na potporu institucijama za zaštitu konkurencije.

Interes i odaziv sudionika je bio jako dobar što je pokazatelj razvijenosti svijesti i zanimanja gospodarskih subjekata i regulatornih organa iz naše regije kako za način ponašanja na tržištu, prirodu tržišnog natjecanja i prednostima konkurentskog tržišnog okruženja, tako i za način borbe protiv korupcije, kartela i zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu.

Budući da stručnjaci predavači imaju bogato praktično iskustvo, kako u realnom sektoru, tako i u provođenju pravila konkurencije, to je pogodovalo interaktivnom sudjelovanju te je  seminar izuzetno pozitivno prihvaćen od strane sudionika.

Osim seminara održanih u Sarajevu i Mostaru, PGKFBIH također organizira i seminar na istu temu 01.02.2016.godine u Vitezu.