POLJSKA- Poziv za posjetu sajmovima tekstila i obuće

07.07.2022Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obavještava  sve zainteresirane privredne subjekte iz tekstilnog sektora, dizajnere i kreatore,  proizvođače i distributere obuće da će se u saradnji sa Agencijom za promociju iz Poljske organizirati posjeta sajmovima:
  1. Fashion We Are - Łódź, u period 22-26.08.2022.–sajam mode u sklopu kojeg će se održati I  B2B susreti.
    Više informacija o sajmu možete pronaći na linku:
    https://www.fashionweare.com/en/fashion-fair/
  2. Polshoes - Kraków, koji se održava 26-30.09.2022. – sajam obuće. Više informacija o sajmu možete pronaći na linku:
    https://www.polshoes.com/en-start
Na poziv  Agencije za promociju Poljske omogućena je posjeta navedenim događajima, pri kojoj organizator snosi troškove smještaja, posjete sajmu kao i posjetu i susrete sa određenim poljskim kompanijama. Također, trenutno su aktuelne promotivne ponude, te u slučaju rane rezervacije avio karte u cjelosti ili djelimično snosi organizator.

Vaše interesovanje  o posjeti sajmu možete iskazati putem email na adresu: j.zejnilagic@kfbih.com ili putem telefona na broj: +387 33 566 313.