Ponovljeni poziv dobavljačima Koncerna Agrokor za dostavu i ažururanje podataka o potraživanju

28.06.2017

U vezi sa situacijom poslovanja koncerna ‘’Agrokor’’ i njegovih kćerki firmi u Hrvatskoj, a u cilju podrške i zaštite privrednih društava iz Federacije BiH, Privredna/Gospodarka komora Federacije BiH,  poziva dobavljače koncerna ‘’Agrokor’’ da dostave podatke o iznosu potraživanja, prema ‘’Konzumu’’, kao i druge podatke od značaja za ovu problematiku:
- podatake o iznosu potraživanja prema Konzumu i/ili drugim Agrokorovim firmama kćerkama u BiH,
- rokove plaćanja dobavljača iz F BiH,
- drugi relevantni podaci vezano za navedenu problematiku.

Također, molimo dobavljače koji su već dostavili tražene podatke, da nam dostave ažurirane informacije, u slučaju da je bilo promjena u potraživanju.

Podatke po navedenim stavkama dostaviti Privrednoj/Gospodarskoj komori F BiH na adrese: m.velic@kfbih.comgkfbih@tel.net.ba,  najkasnije do 15. jula 2017. godine, a iste ćemo tretirati kao Vašu poslovnu tajnu.

Podaci o eventualnom potraživanju i sl. neće biti publikovani javnosti, nego će kao kumulativni zbir biti korišteni za zauzimanje stava i definisanja mjera kako bi se došlo do jedinstvenog rješenja za Konzum i Agrokor u BiH,  a prije svega izmirenja svih dospjelih potraživanja prema domaćim dobavljačima.  


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)