Posjeta bh. privredne delegacije Crnoj Gori- Regionalna ekonomska konferencija i bilateralni susreti

05.10.2016
Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine informiše sve zainteresirane, da će se 27. i 28. oktobra 2016. godine u hotelu Splendid u Budvi, održati Regionalna ekonomska konferencija pod nazivom „Razvojne perspektive Zapadnog Balkana".

Konferencija, u organizaciji Privredne komore Crne Gore i saradnji sa Komitetom za istočno-evropske ekonomske odnose iz Berlina, bavit će se temama važnim za dalji ekonomski razvoj i povezanost regiona, kao što su energetika, saobraćaj, komunalne djelatnosti, obrazovanje i sl.

U okviru manifestacije će biti organizovani i B2B sastanci, na kojima bi, pored privrednih društava iz regiona, učešće uzele i kompanije iz Njemačke, Austrije i Francuske.

Imajući u vidu gore pomenuto, pozivamo bh kompanije da učešće u delegaciji i dostave svoje prijave putem mail-a na sljedeće dvije adrese: konferencija@pkcg.org  i ivana.knezevic@komorabih.ba . Krajnji rok za prijavljivanje je 14. oktobra 2016. godine, a u prilogu teksta možete naći Program konferencije i obrazac za Prijavu učešća, u kojima možete naći više detalja o organizaciji posjete.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH je organizator posjete privredne delegacije BiH Crnoj Gori, a kontakt osoba je Ivana Knežević (tel: 033/566-237).

Prilog:
- Program konferencije,
- Prijavni obrazac


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)