POTICANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U BIH

27.09.2017
U Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH 21.09.2017.godine održan je III sastanak  koordinacionog tijela iz oblasti bioenergije u BiH. Provođenje projektnih aktivnosti  korištenja energije iz biomase u koordinaciji sa Ministarstvom vanjske trgovine I ekonomskih odnosa BiH, podržan je od  UNDP-Češke razvojne agencija, GIZ PRoRE, USAID EIA. Ovaj program ima značajan doprinos u unaprijeđenju oblasti bioenergije u BiH.

Naglašen je problem nedostatka podataka iz oblasti biomase i biogoriva i ostalih oblika biomase, te potreba za određivanjem I prikupljanjem istih, a potom pristupiti reviziji REAP-a.
Treba sagledati mogućnost ažuriranja zakona o OIEEK i usklađivanje sa EU direktivama kao i mogućnost poticanja toplotne energije.

Svakako je za pohvalu pomoć međunarodnih organizacija u tehničkoj pomoći institucijama u BiH.