Potpisan Memorandum o saradnji sa privrednim komorama FBiH i RS-podrška SBF-u

15.02.2016
Predsjednik Privredne/Gospodarske Komore FBiH g.Mirsad Jašarspahić je 11. februara, u Banjoj Luci, prisustvovao petoj radionici za pripremu projekata za Sarajevo Business Forumu (SBF) na kojoj je učestvovalo 70 privrednika banjalučke regije.

Ovom prilikom BBI VIP biznis klub potpisao je Memorandum o poslovnoj saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske i Privrednom/Gospodarskom Komorom Federacije BiH.

Memorandum ima za cilj doprinijeti jačoj saradnji na pripremi i pronalsku poslovnih ideja za strane ulagače, promociji potencijala za investiranje i poboljšanju investicione klime u BiH.

Dokumentom je predviđen zajednički rad na organizovanju i realizaciji radionica, pozivanju i animiranju privrednika, pružanju podrške za pripremu poslovnih planova i prezentacija, kako bi što veći broj privrednih subjekata imao priliku prezentirati svoje mogućnosti potencijalnim investitorima.

Memorandum su potpisali Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne/Gospodarske Komore Federacije BiH,  Dragica Ristić, direktorica Privredne komore Republike Srpske, i Azra Čolić, rukovodilac BBI VIP biznis kluba.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)