U skladu sa odredbama Člana 31. Pravilnika o organizaciji i radu Udruženja Halal industrije Privredne/Gospodarske komore FBiH, Predsjednik Skupštine  Udruženja

P O Z I V A

Članove Skupštine Udruženja Halal industrije  (HIA) P/G komore FBiH
na prisustvo godišnjoj Skupštini Udruženja za 2017.godinu,

koja će biti održana u ponedjeljak 29.01.2018. godine u prostorijama P/G komore FBiH, u ulici Branislava Đurđeva broj 10. Sarajevo, mala sala u prizemlju sa početkom u 13.00 sati.

Za Skupštinu Udruženja Halal Industrije  predlažemo slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda Skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa godišnje Skupštine Udruženja 2016;
3. Izvještaj o radu Udruženja za protekli period;
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga plana rada udruženja za 2018. godinu;
5. Razno.

Molimo Vas da vašim prisustvom i aktivnostima u radu Skupštine Udruženja Halal industrije  kroz komorski sistem sprovodeći zacrtane Ciljeve Udruženja kreirate povoljniji poslovni ambijent i time zaštitite domaću proizvodnju.
U prilogu vam dostavljamo Zapisnik sa osnivačke skupštine Udruženja u elektronskoj formi.

Za sve detaljnije informacije stojimo vam na raspolaganju putem e maila e.pasic@kfbih.com ili direktno putem telefona 033/566 304, 061 203 505
( Emir Pašić Sekretar Udruženja HIA).  

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE HIA
Adis Hasaković