Poziv inžinjerima za upis u Registar članova Inžinjerske komore FBiH

15.06.2020


Privredna/Gospodarska komora FBiH, POZIVA inžinjere građevine, arhitekture, mašinstva, saobraćaja, elektrotehnike, IT, šumarstva, metalurgije, hemije, geologije, rudarstva, geodezije, poljoprivrede i prehrambene tehnologije te inžinjere ostalih struka, da pristupe članstvu Inžinjerske komore FBiH i upišu se u Registar članova.

Inžinjerska komora FBiH je osnovana 23.1.2020. godine sa ciljem unapređenja rada i statusa inžinjerske struke, obezbjeđenja kontinuiranog usavršavanja članova, sudjelovanja u kreiranju zakonodavne regulative u saradnji sa izvršnim i zakonodavnim organima vlasti, kao i vršenja drugih aktivnosti od interesa za inžinjersku struku.

Registar članova će biti najveća baza stručnjaka i eksperata koji će se angažovati za potrebe izrade strategija razvoja, zakona i podzakonskih propisa, kao i drugih propisa koji zahtijevaju učešće inžinjerske struke. Također, članovi Inžinjerske komore FBiH će biti predlagani za različite projekte koje vode kompanije, različite organizacije, ministarstva i institucije.

PRISTUPNICU za članstvo u Inžinjerskoj komori FBiH i Registaru članova možete naći ovdje.

Uputu za uplatu članarine Inžinjerskoj komori FBiH možete preuzeti ovdje.


Popunjavanjem Upitnika, u skladu sa vašom inžinjerskom strukom, biti ćete razvrstani u odgovarajuću Matičnu sekciju.

Uz popunjenu Pristupnicu, molimo da nam dostavite kopiju diploma, certifikata i sl.

Molimo da popunjenu Pristupnicu, kao i kopije diplome, certifikate i dr. dostavite na e-mail adresu: a.malisevic@kfbih.com.

Kontakt osoba Almin Mališević, tel: 033/566-306