Poziv kompanijama za dostavu prijedloga za produženje i izmjene/dopune "Odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba"

12.04.2018


Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Privredna komora Republike Srpske, pripremaju prijedlog za produženje i  izmjene/dopune "Odluke o privremenoj suspenziji  i  privremenom smanjenju  carinskih stopa kod uvoza određenih roba".

Ukoliko za potrebe vlastite proizvodnje iz trećih zemalja (zemalja sa kojima BiH nema potpisane trgovinske sporazume) uvozite određenu sirovinu (materijal koji ulazi u supstancu Vašeg finalnog proizvoda) ili repromaterijal (osnovni materijal od kojeg se pravi Vaš proizvod), a da istovremeno u Bosni i Hercegovini ne postoji proizvodnja takve sirovine/materijala, onda je moguće da se na taj proizvod odobri totalna suspenzija ili određeno smanjenje carinske stope.

Pozivamo Vas da nam do 23.04.2018. godine dostavite Vaše prijedloge tarifnih brojeva sirovina i materijala koje koristite u procesu vlastite proizvodnje, a koje se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu  u količinama i kvalitetu  potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.


U skladu sa zahtjevom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, molimo da nam na zvaničnom memorandumu Vaše firme u posebnom dopisu dostavite i sljedeće podatke:

• Kontakt informacije (naziv firme, ID,  broj telefon, e-mail, adresa, broj zaposlenih, kapacitet proizvodnje)
• Puni naziv proizvoda prema Carinskoj nomenklaturi iz 2018- tarifni broj na 10 znakova i iznos (u KM) plaćene carine na navedeni proizvod u 2017. (ukoliko se radi o o novom prijedlogu za uvrštavanju), te količinu uvoza po tarifnom broju za 2017. godinu;
• Informacije o tome koliko će umanjenje carinskih troškova uticati na Vaše poslovanje kroz eventualno upošljavanje novih radnika, bolju konkurentnost na izvoznim tržištima, nove investicije, argumentovano objašnjenje da se radi o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji, te sve druge informacije koje će opravdati ukidanje ili smanjenje carinske stope.

Molimo Vas da imate u vidu da rezervni dijelovi, pomoćni dijelovi, alati i sl. iako služe svrsi finalne proizvodnje ne mogu biti obuhvaćeni ovom Odlukom.

Podatke dostaviti na e-mail: a.softic@kfbih.com .Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)