Poziv kompanijama za dostavu prijedloga za produženje i izmjene/dopune "Odluke o privremenoj suspenziji  i  privremenom smanjenju  carinskih stopa kod uvoza određenih roba"

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH i Privredna komora Republike Srpske, pripremaju prijedlog za produženje i  izmjene/dopune "Odluke o privremenoj suspenziji  i  privremenom smanjenju  carinskih stopa kod uvoza određenih roba".

Ukoliko za potrebe vlastite proizvodnje iz trećih zemalja (zemalja sa kojima BiH nema potpisane trgovinske sporazume) uvozite određenu sirovinu (materijal koji ulazi u supstancu Vašeg finalnog proizvoda) ili repromaterijal (osnovni materijal od kojeg se pravi Vaš proizvod), a da istovremeno u Bosni i Hercegovini ne postoji proizvodnja takve sirovine/materijala, onda je moguće da se na taj proizvod odobri totalna suspenzija ili određeno smanjenje carinske stope.

Pozivamo Vas da nam do 31.07.2017. godine dostavite Vaše prijedloge tarifnih brojeva sirovina i materijala koje koristite u procesu vlastite proizvodnje, a koje se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu  u količinama i kvalitetu  potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.


U skladu sa zahtjevom  Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, molimo da nam na zvaničnom memorandumu Vaše firme u posebnom dopisu, dostavite sljedeće podatke:

- Kontakt informacije (naziv firme, ID,  broj telefon, email, adresa, broj zaposlenih, kapacitet proizvodnje);
- Puni naziv proizvoda prema Carinskoj nomenklaturi iz 2017 – tarifni broj na 10 znakova i iznos (u KM) plaćene carine na navedeni proizvod u 2016. (ukoliko se radi o o novom prijedlogu za uvrštavanju), te količinu uvoza po tarifnom broju  za 2016. godinu;
- Informacije o tome koliko će umanjenje carinskih troškova uticati na Vaše poslovanje kroz eventualno upošljavanje novih radnika, bolju konkurentnost na izvoznim tržištima, nove investicije, argumentovano objašenjenje da se radi o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji, te sve druge informacije koje će opravdati ukidanje ili smanjenje carinske stope,

na email a.softic@kfbih.com.

Molimo Vas da imate u vidu da rezervni dijelovi, pomoćni dijelovi, alati i sl., iako služe svrsi finalne proizvodnje, ne mogu biti obuhvaćeni ovom Odlukom.