Poziv na prezentaciju "Karakteristike i područja upotrebe profila i proizvoda od fiberglass-a"

02.11.2016

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH je u stalnim nastojanjima da privrednim društvima omogući sticanje novih znanja i iskustava iz oblasti novih tehnologija, materijala, vještina, kao i vođenje svih drugih aktivnosti od interesa za razvoj privredne aktivnosti u BiH.

Vodeći se time, P/G komora FBiH organizuje prezentaciju karakteristika i mogućnosti upotrebe profila i proizvoda od fiberglass-a koje proizvodi firma Pullcom BH d.o.o. Gradačac.

Profili od fiberglasa-a su novi na našem tržištu, a radi se o vrlo kvalitetnom i u primjeni jako zahvalnom materijalu, koji svoju primjenu nalazi velikim dijelom u putnoj infrastrukturi, tunelogradnji, građevinarstvu, ali i u mnogim drugim područjima.

Također je bitno naglasiti da je fabrika Pullcom BH jedina ovog tipa na području jugoistočne Evrope. Proizvodi iz ove kompanije su se do sada najviše plasirali na ino tržište, u najvećoj mjeri u zemlje Evropske unije ( Italija, Njemačka, Francuska, Austrija, Švajcarska I Holandija ).  

Imajući u vidu navedeno, smatramo da je veoma bitno ovu vrstu materijala I proizvoda približiti stručnom osoblju u privrednim društvima, kako bi koristeći ove materijale unaprijedili i poboljšali proizvodne procese.

Dio prezentacije će biti posvećen tunelogradnji, koji će gđa. Carla Zenti, italijanski expert, prezentirati, pojasniti i dati odgovore na pitanja učesnika.

Pozivamo Vas da prisustvujete prezentaciji u Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH u Sarajevu, ul. Branislava Đurđeva br.10, u utorak 08.11.2016.godine u 11:00 sati.

Molimo da prisustvo potvrditena e-mail: dj.hodzic@kfbih.com ili na fax broj: 033/217-783, najkasnije do 04.11.2016. godine.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)