Poziv preduzećima za mišljenje na Odluku o nepreferencijalnom tretmanu

06.06.2018


Privrednoj/Gospodarskoj komori F BiH je, od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, dostavljen  nacrt Odluke o nepreferencijalnom porijeklu robe i kontroli i nadzoru porijekla robe, na mišljenje.

Posebna Odluka o neprferencijalnom porijeklu do sada  nije usvajana u  Bosni i Hercegovini, nego je nepreferencijalni tretman bio regulisan Zakonom o carinskoj politici BiH.

Obzirom da je navedena Odluka u fazi izrade i da se donošenje iste očekuje u što skorije vrijeme, neophodno je da u izradu teksta Odluke budu uključeni  svi zainteresirani,  kako bi smo zajedničkim prijedlozima i inicijativama uticali na donošenje najoptimalnije prihvatljivih rješenja.

Cijeneći značaj ove Odluke, molimo Vas da date Vaš doprinos i da nam dostavite mišljenje i sugestije na nacrt Odluke u najkraćem roku, na fax br. 033/217-783 i /ili na e-mail: a.keco@kfbih.com – kontakt osoba  Amela Kečo - zamj.dir.Sektora za ekonomske i pravne poslove.

Poziv preuzeti ovdje.

Nacrt odluke preuzeti ovdje.