Poziv privrednicima za učešće na ekonomsko-trgovinskom forumu u sklopu IV Samita premijera 16 Zemalja Centralne i Istočne Evrope i NR Kine

kfbih 11.11.2015

Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine je obaviještena od strane Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH da će se 24. i 25. novembra 2015. godine u Sudžou (NR Kina) održati IV Samit premijera 16 zemalja Centralne i Istočne Evrope i NR Kine.

U okviru Samita održaće se Ekonomsko-trgovinski forum i biti će upriličeni bilateralni sastanci privrednika svih zemalja učesnica Samita.

Pozivamo sve kompanije koje imaju interes da učestvuju u poslovnoj posjeti NR Kini, da se prijave na e-mail: danijela.kovac@komorabih.ba  do 19. novembra 2015. godine. Kontakt osoba u VTK  je Danijela Kovač (tel: 033 566 267).

Program posjete i druge informacije vezane za put bit će blagovremeno objavljene na web stranici V/S komore BiH, gdje možete naći i više informacija vezano za ovaj događaj.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)