Poziv za 14. Sajam privrede Tešanj 2018.

09.05.2018
Jedan od najznačajnijih privrednih manifestacija u Bosni i Hercegovini koja tradicionalno okuplja privrednike iz  BiH i zemalja regiona je Sajam privrede u Tešnju.

Sajam će se održati u Tešnju od 10.-13. maja/svibnja 2018. godine na lokalitetu Kraševo DC,  Carinski terminal Tešanj.

Kao oficijelni partner sajma, pozovamo  vas da  posjetite  ovogodišnji „14. Sajam privrede Tešanj 2018.''.

Tešanj je poznat kao sredina poduzetnih ljudi. Taj epitet dobio je na osnovu dosadašnjeg razvoja, te pripada društvu najrazvijenijih bosanskohercegovačkih lokalnih zajednica. Tešanj je idealno mjesto gdje se grade uspješne poslovne priče.

Sajam privrede Tešanj pruža mogućnost za efikasno povezivanje bosanskohercegovačkih i inostranih kompanija, promociju investicija i dalje jačanje poslovnih veza između privrednika, razmjenu informacija i iskustava.

Sajamsku manifestaciju će pored izložbenog dijela i programa koji je  pripremio organizator Udruženje privrednika ‘’Biznis centar ‘’Jelah-Tešanj  pratiti i drugi sadržaji.

Privredna/Gospodarska komora F BiH će tokom sajma u skladu sa raspoloživim prostorom i pravilima koja su primjerena sajamskim manifestacijama nastojati da sve naše članice, a posebno strukovna Udruženja organizirana u okviru Komore na odgovarajući način predstavi i  promoviše.

Drugog dana sajma  petak 11.05.2018.godine  sa početkom u 10:00 sati, Privredna /Gospodarska komora F BiH organizira panel na temu  
‘’Ljudski resursi - kapital sadašnjosti i investicija budućnosti’’

Za sve dodatne informacije o sajmu možete posjetiti web stranicu Udruženje/Udrugu privrednika „Biznis centar" Jelah-Tešanj: www.biznistesanj.ba, tel.: +387 32 655 760  ili putem mail-a: udruzenje@biznistesanj.

Koristimo priliku da vas, naše članice i prijatelje Komore,   pozovemo na štand Privredne/Gospodarske komore F BIH u izložbenom dijelu sajma, što je izvanredna prilika za razgovor i druženje.

Poziv na sajam preuzeti ovdje.